Τα διυλιστήρια διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, επιδιώκουν να ελέγξουν τις εκπομπές τους και να τις περιορίσουν τηρώντας τις δεσμεύσεις της κλιματικής ουδετερότητας.

Στον αγώνα της πράσινης μετάβασης ρίχνονται τα διυλιστήρια, τα οποία διατηρώντας την παραδοσιακή τους δραστηριότητα θέτουν ρεαλιστικούς, αλλά πιο «πράσινους» στόχους. Τα επενδυτικά σχέδια των μεγάλων βιομηχανικών ομίλων έρχονται και δένουν με την εθνική στρατηγική για την είσοδο του υδρογόνου στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, αλλά και περαιτέρω διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα διυλιστήρια διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, επιδιώκουν να ελέγξουν τις εκπομπές τους και να τις περιορίσουν τηρώντας τις δεσμεύσεις της κλιματικής ουδετερότητας. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους μπαίνει το υδρογόνο.

Στο πλαίσιο  του ενεργειακού μετασχηματισμού, προχωρούν έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας τα οποία, εκτός από την οικονομική απόδοση, συνεισφέρουν και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των διυλιστηρίων. Μέσα στην επόμενη δεκαετία, όπως είχε ανακοινώσει ο διευθύνων σύμβουλος της Helleniq Energy κ. Ανδρέας Σιάμισιης, στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης και της Ελευσίνας θα γίνουν επενδύσεις που θα πλησιάσουν τα 4 δισ. ευρώ. Στο διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης θα κατασκευαστεί φωτοβολταϊκός σταθμός 600GW από το ρεύμα του οποίου θα παράγεται «πράσινο» υδρογόνο με τη μέθοδο της ηλεκτρόλυσης όπου το νερό θα διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο είναι απαραίτητο στα διυλιστήρια επειδή αποθειώνει τα καύσιμα. Στη Θεσσαλονίκη θα παράγεται «πράσινο» υδρογόνο επειδή η ενέργεια θα προέρχεται από ΑΠΕ. Επιλέχθηκε το διυλιστήριο της Θεσσαλονίκης για την επένδυση αυτή επειδή επειδή έχει το μικρότερο capacity, άρα χρειάζεται και τη μικρότερη επένδυση.

Στα άλλα δύο διυλιστήρια του ομίλου σε  Ελευσίνα και Ασπρόπυργο η αποθείωση των καυσίμων θα εξακολουθήσει να γίνεται από «μπλε» υδρογόνο το οποίο παράγεται από ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο η αργό πετρέλαιο) αλλά από τη διαδικασία αυτή παράγεται πολύ διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Για αυτό το λόγο στο διυλιστήριο της Ελευσίνας ο όμιλος θα «στήσει» μέσα στην επόμενη δεκαετία μονάδα δέσμευσης άνθρακα, το οποίο θα συλλέγεται και με πλοία θα μεταφέρεται εκτός χώρας για ταφή.  Οι μελέτες για τις δύο επενδύσεις δεν είναι ενθαρρυντικές ως προς την αποδοτικότητά τους. Και αυτό γιατί το υδρογόνο είναι ένα ενδιάμεσο προϊόν: Παράγεται και καταναλώνεται εντός του διυλιστηρίου για να καλύπτει τις ανάγκες της αποθείωσης και δεν προσφέρεται για εμπορική εκμετάλλευση. Η Helleniq Energy προχωρά με την υλοποίηση του Vision 2025, το οποίο πέρα από την ανάδειξη των ΑΠΕ ως βασικού πυλώνα, στοχεύει και στην ενδυνάμωση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων και στην ανάπτυξη σε αγορές εκτός Ελλάδας, είτε με τοπική παρουσία, είτε μέσω της αύξησης των εξαγωγών και την ενίσχυση της διεθνούς εμπορίας.

@unsplash

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Motor Oil. Ο όμιλος υλοποιεί επενδύσεις 4 δισ. ευρώ στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες ανάπτυξης -εκσυγχρονισμός διυλιστηρίου, λιανική, ΑΠΕ, εναλλακτικά καύσιμα και κυκλική οικονομία. Τα 2,5 δισ.  ευρώ θα κατευθυνθούν σε ενεργειακά έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ΑΠΕ, υδρογόνο, εναλλακτικά καύσιμα, κυκλική οικονομία) και 1,5 δισ. ευρώ σε έργα ανθεκτικότητας και αναβάθμισης του διυλιστηρίου. Στο διυλιστήριο της Κορίνθου συνεχίζονται οι επενδύσεις για την καλύτερη απόδοση της μονάδας και την παραγωγή προϊόντων που χρειάζεται σήμερα ο κόσμος μέχρι να ωριμάσουν οι νέες «πράσινες»  τεχνολογίες. Στόχος η αναβάθμιση των προϊόντων και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Μόνο για το διυλιστήριο έχουν προγραμματιστεί επενδύσεις 210 εκατ. ευρώ. Ξεχωρίζει η νέα μονάδα προπυλενίου, μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη δραστηριότητα που διαφοροποιεί το μείγμα με προϊόντα που δεν σχετίζονται με τα καύσιμα. Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στο διυλιστήριο μαζί με τα έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δύο μονάδες παραγωγής πράσινου υδρογόνου, στα διυλιστήρια Κορίνθου και στο Αμύνταιο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στην στρατηγική του ομίλου Motor Oil,  για την ανάπτυξη του νέου καυσίμου. Το έργο EPHYRA που περιλαμβάνει την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής υδρογόνου ισχύος 30 μεγαβάτ που θα ενσωματωθεί στις βιομηχανικές λειτουργίες του διυλιστηρίου της Motor Oil και την μονάδα ισχύος 50-100 MW που αναπτύσσει η Hellenic Hydrogen, που αποτελεί κοινοπραξία της Motor Oil και της ΔΕΗ. Και στις δύο περιπτώσεις θα παράγεται πράσινο υδρογόνο, δηλαδή η ενέργεια που θα καταναλώνεται για την ηλεκτρόλυση του νερού, θα παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το σύστημα ηλεκτρόλυσης στο διυλιστήριο Κορίνθου θα συνδυαστεί με την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με μία καινοτόμο τεχνολογία ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας, με την περιβαλλοντική βελτιστοποίηση της χρήσης νερού και με την αξιοποίηση του παραγόμενου οξυγόνου στις τρέχουσες λειτουργίες του διυλιστηρίου.