Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την οικονομία της ΕΕ εκτιμήθηκαν σε 897 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμων CO2, μειωμένες κατά 4% σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022 (935 εκατομμύρια τόνοι CO2-ισοδύναμα).

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τα στοιχεία των τριμηνιαίων εκτιμήσεων για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά οικονομική δραστηριότητα που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου συμπληρώνουν τα τριμηνιαία κοινωνικοοικονομικά στοιχεία, όπως το ΑΕΠ ή η απασχόληση.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι οικονομικοί τομείς που ευθύνονται για τις μεγαλύτερες μειώσεις σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022 είναι η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (- 17,2%) και η μεταποίηση (-3,1%). Οι εκπομπές των νοικοκυριών παρέμειναν σχεδόν σταθερές.

Μείωση των εκπομπών αερίων σε 22 χώρες της ΕΕ

Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι θα έχουν μειωθεί σε 22 χώρες της ΕΕ, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2022.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στην Εσθονία (-23,0%), τη Βουλγαρία (-17,0%) και τη Φινλανδία (-9,0%).

Αύξηση των εκπομπών εκτιμάται για τη Μάλτα (+7,7%), τη Σλοβενία (+5,6%), την Κύπρο (+2,3%), τη Σλοβακία (1,7%) και την Ελλάδα (+0,3%).

Διαβάστε ακόμη