Σε  ιδιαίτερα κομβικό σημείο βρίσκεται ο τομέας των logistics, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται όλο πιο έντονες με τις βιομηχανίες πλέον να κατανοούν ακόμη περισσότερο την ευθύνη τους να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού, οι εταιρείες που συνδέονται στενά με τα logistics και τον τομέα του εφοδιασμού, θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030, προκειμένου να φτάσουν τους κλιματικούς στόχους. Για να επιτευχθεί αυτό, ο τομέας των logistics και κατά συνέπεια οι αλυσίδες εφοδιασμού, οι οποίες σήμερα συγκεντρώνουν περίπου το 60% όλων των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οφείλουν να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμά τους.

Ένα σημαντικό βήμα για να γίνει αυτό, είναι να υιοθετηθούν λύσεις βιώσιμων μεταφορών, όπως ηλεκτρικά οχήματα (EVs), υβριδικά οχήματα ή εναλλακτικά καύσιμα. Η εφαρμογή ακόμη αποτελεσματικού σχεδιασμού διαδρομής, η ενοποίηση των αποστολών και οι επιλογές συνδυασμένων μεταφορών βελτιστοποιούν περαιτέρω τη χρήση των πόρων και μειώνουν τις συνολικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Πρέπει να δοθεί επίσης έμφαση στην ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Η μείωση των απορριμμάτων μεταφράζεται άμεσα σε εξοικονόμηση κόστους και περιβαλλοντικά οφέλη. Βελτιστοποιώντας τις διαδικασίες παραγωγής, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το υπερβολικό απόθεμα, να ελαχιστοποιήσουν την υπερπαραγωγή και να εξαλείψουν την περιττή μεταφορά, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης επίσης παίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, καθώς βοηθούν τις επιχειρήσεις να ενοποιήσουν φορτία, να αυτοματοποιήσουν την αποστολή και την παρακολούθηση, να βελτιστοποιήσουν τις διαδρομές, να καθορίσουν πότε και πού θα φορτίσουν μπαταρίες, και  να παρακολουθήσουν τη συντήρηση οχημάτων. Η μοντελοποίηση και οι προσομοιώσεις δεδομένων μπορούν να δοκιμάσουν διαδρομές και δυναμικότητες στόλου, και οι ολοκληρωμένες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση και ανάλυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των δεδομένων παράδοσης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Η επιτυχία της πράσινης εφοδιαστικής εξαρτάται και από τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι βιομηχανίες, οι προμηθευτές, οι διανομείς και οι έμποροι λιανικής πρέπει να συνεργαστούν για την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών. Η συνεργασία επιτρέπει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη συγκέντρωση πόρων και την από κοινού ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Επιπλέον, η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών και η προώθηση πράσινων πρωτοβουλιών ενισχύει τη φήμη μιας βιομηχανικής επιχείρησης. Με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και την προτίμηση για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, οι εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στην πράσινη εφοδιαστική μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να προσελκύσουν πελάτες με περιβαλλοντική συνείδηση και να ενισχύσουν την αφοσίωση στην επωνυμία.

Η πορεία προς τη βιώσιμη εφοδιαστική είναι σαφής,  ωστόσο, η κατανόηση κάθε συστατικού στοιχείου από μόνη της δεν αρκεί για τη δημιουργία ανθεκτικών δομών για το μέλλον. Οι εταιρείες logistics θα πρέπει να ενσωματώσουν όλα τα στοιχεία σε μια συνεκτική στρατηγική που ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στις επιχειρηματικές ροές εργασίας, στις αποφάσεις και στην κουλτούρα.