Επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές ομάδες δημοσίευσαν κοινή επιστολή με την οποία καλούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ να υποστηρίξουν την υποχρεωτική διαλογή των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων, λέγοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για την ανακύκλωση και να αποτραπεί η αποτέφρωση ανακυκλώσιμου χαρτιού, μετάλλων και πλαστικών.

Η επιστολή, που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θεσπίσει υποχρέωση για τις χώρες της ΕΕ να διαχωρίζουν τα σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα, προκειμένου να εξάγονται τα ανακυκλώσιμα υλικά πριν αυτά οδηγηθούν σε αποτέφρωση ή απορριφθούν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Υποστηρίζεται από έναν ασυνήθιστο συνασπισμό 19 πράσινων ΜΚΟ και επιχειρηματικών ομίλων, μεταξύ των οποίων η Zero Waste Europe (ZWE), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (EEB), η Ένωση Ευρωπαϊκών Μεταποιητών Πλαστικών (EuPC), η Flexible Packaging Europe, η Metal Packaging Europe (MPE) και οι Ευρωπαίοι Κατασκευαστές Διογκωμένου Πολυστυρενίου (EUMEPS).

«Το ένα τρίτο των συνολικών ποσοτήτων των οικιακών εύκαμπτων συσκευασιών που συλλέχθηκαν βρέθηκαν στο ρεύμα των σύμμεικτων οικιακών απορριμμάτων, παρόλο που υπήρχε χωριστή συλλογή», αναφέρει η Flexible Packaging Europe, ένας από τους υπογράφοντες την επιστολή, που δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιανουαρίου.

Αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα

Οι αλλαγές προωθούνται καθώς η επιτροπή περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζει τροποποιήσεις στην προτεινόμενη αναθεώρηση της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα της ΕΕ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση, η οποία υποβλήθηκε τον Ιούλιο, στοχεύει στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα απόβλητα τροφίμων και υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συλλέγουν τα μεταχειρισμένα ρούχα και υφάσματα για την ανακύκλωσή τους.

Όμως, οι περιβαλλοντικές ομάδες λένε ότι η αναθεώρηση πρέπει να υπερβεί την αρχική εστίαση στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και να αντιμετωπίσει επίσης τα μεικτά ρεύματα αποβλήτων – τα υπολειμματικά απόβλητα που μένουν μετά τη διαλογή του χαρτιού, του γυαλιού, των μετάλλων και του πλαστικού από τα νοικοκυριά σε ξεχωριστούς κάδους.

«Η υποχρεωτική διαλογή των σύμμεικτων αποβλήτων είναι η μόνη βιώσιμη επιλογή» στις περιπτώσεις που τα ανακυκλώσιμα υλικά δεν συλλαμβάνονται από τη χωριστή συλλογή, αναφέρει η κοινή επιστολή.

«Η κατασπατάληση των ανακυκλώσιμων πόρων, που χάνουν την υλική τους αξία στην αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή, αποτελεί ένα σημαντικό, αλλά αποφευκτό εμπόδιο για την υλοποίηση της κυκλικής οικονομίας», υποστηρίζεται.

Για τους υπογράφοντες την κοινή επιστολή, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθούν οι υψηλότεροι στόχοι ανακύκλωσης που ορίζονται στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα και στον κανονισμό για τα απόβλητα συσκευασίας, οι οποίοι βρίσκονται υπό αναθεώρηση.

Το Κοινοβούλιο της ΕΕ ψυχορραγεί

Η εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου επί της πρότασης, η Πολωνή ευρωβουλευτής Anna Zalewska (Ευρωπαίοι Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές – ECR), κατέθεσε σειρά τροπολογιών που υπερβαίνουν τη στοχευμένη αναθεώρηση που υπέβαλε η Επιτροπή πέρυσι.

Υποστηρίζει πλήρως τις κινήσεις για την ενίσχυση της διαλογής των σύμμεικτων οικιακών αποβλήτων – αλλά μόνο αφού δημιουργηθούν υποδομές χωριστής συλλογής για το γυαλί, το χαρτί, τα μέταλλα και τα πλαστικά.

«Πρέπει πρώτα να βελτιώσουμε την υποδομή για την αύξηση της χωριστής συλλογής των αστικών αποβλήτων», δήλωσε η Zalewska στο Euractiv σε σχόλια που έστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, λέγοντας ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για να διασφαλιστεί υψηλότερη ποιότητα ανακύκλωσης.

«Συμπληρωματικά, λοιπόν, τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαλογή πριν φτάσουν στον αποτεφρωτήρα ή στον χώρο υγειονομικής ταφής, ως δίχτυ ασφαλείας», προσθέτει. «Πράγματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και τα οποία δυστυχώς καταλήγουν στο ρεύμα των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων θα πρέπει να εξάγονται από αυτά, ώστε να μην καταλήγουν στον αποτεφρωτήρα ή στη χωματερή, όπου σήμερα εξακολουθούν να καταλήγουν πάρα πολλά από αυτά».

Οι τροπολογίες που κατέθεσε ο Πολωνός ευρωβουλευτής – και υποστηρίχθηκαν από τον συνασπισμό επιχειρήσεων και ΜΚΟ – εξετάζονται τώρα για ψήφιση στην επιτροπή περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ωστόσο, άλλες πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου είναι επιφυλακτικές. Ενώ τα αριστερά κόμματα και οι Πράσινοι υποστηρίζουν σε γενικές γραμμές την πρωτοβουλία, η μεγαλύτερη πολιτική παράταξη του Κοινοβουλίου, το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP), έχει προειδοποιήσει για το επιπλέον κόστος που θα συνεπαγόταν αυτό για τους δήμους.

Η υποχρεωτική διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων “θα σήμαινε άλλη μια αύξηση της τιμής για τους φορολογούμενους”, θα προκαλούσε “υλικοτεχνικά” προβλήματα και θα δημιουργούσε “μεγάλο οικονομικό βάρος” στους δήμους, σύμφωνα με τα σχόλια του ΕΛΚ σχετικά με τις προτεινόμενες τροπολογίες, τα οποία είδε το Euractiv.

Ως εκ τούτου, το EPP “δεν είναι σε θέση να υποστηρίξει” τις τροπολογίες σχετικά με τη συλλογή και τη διαλογή των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τα σχόλια του EPP. Άλλωστε, τα συστήματα συλλογής αποβλήτων είναι θέμα «εθνικής αρμοδιότητας», προσθέτει το κόμμα.

Στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, η ομάδα «Ανανέωση της Ευρώπης» επίσης ψυχορραγεί και αποφάσισε να αποσύρει τις δικές της τροπολογίες υπέρ της συλλογής και της διαλογής των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων.

Συμβιβαστικές τροπολογίες

Ως αποτέλεσμα, η υποχρεωτική διαλογή των σύμμεικτων απορριμμάτων δεν διατηρήθηκε στις συμβιβαστικές τροπολογίες που θα ψηφιστούν στην επιτροπή περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου στις 14 Φεβρουαρίου.

Αντ’ αυτού, τα κράτη μέλη της ΕΕ απλώς «ενθαρρύνονται, κατά περίπτωση, να εισάγουν την προηγούμενη διαλογή των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων», σύμφωνα με μια προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου και είδε το Euractiv.

«Το συμβιβαστικό κείμενο αντικατοπτρίζει μια προσεκτική ισορροπία, ενθαρρύνοντας τα κράτη μέλη να εξετάσουν την εισαγωγή της προ-διαλογής των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, όπου αυτό είναι εφικτό», λέει ο Dace Melbārde, Λετονός ευρωβουλευτής που είναι ο εισηγητής της πρότασης για το EPP.

«Αυτή η στάση αποτελεί μια σημαντική απόκλιση από τις πιο επιθετικές πρωτοβουλίες διαλογής σύμμεικτων αποβλήτων που προτάθηκαν από ορισμένες πολιτικές ομάδες», οι οποίες υποστήριζαν την άμεση, ευρεία εφαρμογή, δήλωσε στο Euractiv.

Η στάση του EPP, εξήγησε, ήταν να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόσουν πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα χωριστής συλλογής αποβλήτων, μεταξύ άλλων και για νέα ρεύματα όπως τα απορρίμματα τροφίμων και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Αυτό ήταν ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα που έθετε τις βάσεις για οποιεσδήποτε μελλοντικές πρωτοβουλίες για τη διαλογή σύμμεικτων αποβλήτων, είπε.