Σε θεμέλιο λίθο αναμένεται να εξελιχθεί το 2024 η βιωσιμότητα για την αγορά ακινήτων, επηρεάζοντας καθοριστικά δανειστές, επενδυτές και ενοικιαστές. Προχωρώντας μάλιστα μέσα στην χρονιά ο κλάδος πρέπει να στραφεί ακόμα περισσότερο στην πράσινη μετάβαση υιοθετώντας νέες τάσεις που θα αποτρέψουν τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα στο 2024, σύμφωνα με την έρευνα της Savills, τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα οι  επενδυτές και οι ενοικιαστές,  φαίνεται ότι θα συνδέσουν ακόμη περισσότερο τη βιωσιμότητα των ακινήτων με τα οικονομικά οφέλη. Συγκεκριμένα, για τους επενδυτές, η αυξανόμενη ζήτηση για βιώσιμα κτίρια μεταφράζεται σε αυξημένες αξίες. Για παράδειγμα, στην Ολλανδία, η έλλειψη πράσινων γραφείων σε σύγκριση με την υψηλή ζήτηση έχει αυξήσει τις τιμές τους στα ενοίκια από 5% έως και 17%, ενώ για τα γραφεία χαμηλότερων επιδόσεων υπάρχει μικρότερη άνοδος, η οποία κυμαίνεται από 3% έως 7%.

Το 2024, λοιπόν η στροφή στα πράσινα γραφεία θα τεθεί στο επίκεντρο, καθώς σύμφωνα με τη έρευνα της Savills, το ποσοστό των ανακαινίσεων στις ισχυρότερες αγορές της Ευρώπης πρόκειται να αυξηθεί. Ειδικότερα, το Λονδίνο στοχεύει μέχρι το 2027 να έχει ανακαινιστεί το 43% των γραφείων, καθώς σήμερα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 35%. Το Παρίσι από το 40% που είναι τα ανακαινισμένα γραφεία επιδιώκει μέσα σε μία τριετία να φτάσει το 48%. Γεγονός που αντικατοπτρίζει έτσι την τάση των ιδιοκτητών να απομακρύνουν τον άνθρακα από τα χαρτοφυλάκια τους, ώστε να έχουν και περισσότερα οικονομικά οφέλη. Ακόμη, αυτό πρόκειται να οδηγήσει στην ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα αυξήσουν τις πράσινες πιστοποιήσεις, όπως το LEED και το BREEAM για όλο και περισσότερα κτίρια.

Σε αντίθεση μάλιστα με το παρελθόν, όπου οι εταιρείες κυρίως ακινήτων ανέφεραν τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε εθελοντική βάση, τώρα αυτό φαίνεται να αλλάζει άρδην καθώς ήδη μέσα στη χρονιά προβλέπεται  να ξεκινήσουν οι αρχικές φάσεις εφαρμογής της Οδηγίας για την Αναφορά Εταιρικής Αειφορίας (CSRD) που ευθυγραμμίζεται με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Αειφορίας (ESRS). Η Οδηγία CSRD θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ύπαρξης συνεκτικών και συγκρίσιμων δεδομένων αειφορίας και μαζί με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία θα μπορεί να διασφαλίσει την αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα των εταιρειών ακινήτων καθώς και την ορθή χρήση τους. Ακόμη, αναμένεται  μεγαλύτερη προσοχή και έμφαση σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG).

Επιπλέον,  όλο και πιο πολλές εταιρείες του κλάδου μέσα στο επόμενο διάστημα θα λάβουν υπόψη τους ακόμη περισσότερο την παγκόσμια πρωτοβουλία «Science Based Targets initiative». Το SBTi κινητοποιεί τις εταιρείες να θέσουν στόχους βασισμένους στην επιστήμη και να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας SBT επιτρέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν σε τι βαθμό και πόσο γρήγορα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να αποτρέψουν τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Με αυτό τον τρόπο οι εταιρείες μπορούν να σχεδιάσουν μια ξεκάθαρη πορεία προς την απανθρακοποίηση, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και αξιοποιώντας τις σχετικές ευκαιρίες.

Σε ό,τι αφορά τώρα τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων φαίνεται ότι δίνουν προτεραιότητα στα πράσινα χαρακτηριστικά για την επιλογή των κατοικιών τους. Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία τους πλέον απαιτεί ακίνητα αποδοτικά σε ενέργεια και νερό, τα οποία έχουν και  χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και της αυξανόμενης ευαισθητοποίησης για τα οφέλη που προσφέρουν τα πράσινα κτίρια.

Τέλος, θα ενταθούν και οι επενδύσεις σε υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τους πόρους των εταιρειών ακινήτων να διοχετεύονται σε ηλιακούς συλλέκτες, ανεμογεννήτριες και άλλες βιώσιμες πρακτικές. Αυτό ευθυγραμμίζεται με το κάλεσμα της COP28 για κινητοποίηση δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για δράση για το κλίμα, δημιουργώντας ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό τοπίο.