Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, για να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια που πλήττει δημότες, ως ένα ζήτημα άμεσης προτεραιότητας της Δημοτικής Αρχής του Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτό ο δήμος Αθηναίων θα προχωρήσει στην ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Δίκτυο Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» ή «Βιώσιμη Πόλη» και στην υλοποίηση από κοινού δράσεων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Powerpoor, για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Την εισήγηση στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο ίδιο ο δήμαρχος, Χάρης Δούκας, και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία. Ο Χάρης Δούκας κατά την εισήγησή του ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Εμείς προτείνουμε την ίδρυση του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας, που μπορεί να αλληλεπιδρά με τις κοινωνικές και τεχνικές υπηρεσίες του δήμου, να έχει συμβουλευτικό και επικουρικό χαρακτήρα, με στόχο την καταγραφή των ευάλωτων νοικοκυριών, να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων χρήσιμης να διεκδικηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας στον δήμο. Γι’ αυτό και τα βασικά χαρακτηριστικά, ο σκοπός ίδρυσης δηλαδή του Γραφείου, είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή των ευάλωτων νοικοκυριών, η υποστήριξη των πολιτών σε θέματα αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς, η αύξηση της ενεργούς συμμετοχής των ενεργειακά ευάλωτων πολιτών και η παροχή πληροφοριών και χρήσιμου υλικού προς τους πολίτες».

Πρόσθεσε ακόμη πως η «Βιώσιμη Πόλη» θα υποστηρίξει την αρχική εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας του Γραφείου και θα πιστοποιήσει δύο στελέχη του δήμου, μέσα από εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του δήμου.