Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκπονήσει σχέδια για τη δέσμευση και αποθήκευση εκατοντάδων εκατομμυρίων τόνων εκπομπών CO2 έως το 2050, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή, όπως προκύπτει από σχέδιο εγγράφου το οποίο είδε το Reuters.

Η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για καθαρές μηδενικές εκπομπές το 2050 θα απαιτήσει από τις εταιρείες να στραφούν σε πράσινη ενέργεια και να αλλάξουν τις μεθόδους παραγωγής τους. Για τους κλάδους που δεν διαθέτουν τις τεχνολογίες για να το πράξουν αυτό, οι εναπομείνασες εκπομπές τους θα πρέπει να συλλεχθούν, ώστε να αποφευχθεί η διοχέτευσή τους στην ατμόσφαιρα και η τροφοδότηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Μέχρι το 2050, η ΕΕ θα πρέπει να δεσμεύει έως και 450 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως, σύμφωνα με σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Μέχρι την ίδια ημερομηνία, οι περισσότερες από τις υπόλοιπες εκπομπές από τις βιομηχανίες της ΕΕ θα πρέπει να συλλεχθούν και να αποθηκευτούν, ιδίως από τους τομείς του τσιμέντου και των χημικών προϊόντων», αναφέρεται στο σχέδιο.

Η ΕΕ εξέπεμψε 3,6 δισεκατομμύρια τόνους ισοδύναμου CO2 το 2022, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

To σχέδιο της ΕΕ για την δέσμευση των εκπομπών CO2

Το μεγαλύτερο μέρος του CO2 που θα συλλεχθεί το 2050 θα αποθηκευτεί μόνιμα στο υπέδαφος. Κάποιο από αυτά θα χρησιμοποιούνταν σε βιομηχανικές διεργασίες, όπως η παραγωγή χημικών προϊόντων.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι 100 εκατομμύρια τόνοι από το CO2 που θα δεσμευτεί έως το 2050 θα είναι στον τομέα της ενέργειας, από σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα που εκπέμπουν CO2 ή «βιογενείς»” πηγές όπως τα οργανικά απόβλητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η ΕΕ θα πρέπει να δεσμεύσει άμεσα έως και 200 εκατομμύρια τόνους CO2 από την ατμόσφαιρα, για να εξισορροπήσει κάποιες εναπομείνασες εκπομπές το 2050.

Ο Chris Davies, διευθυντής της ομάδας εκστρατείας CCS Europe, δήλωσε ότι η έλλειψη πολιτικής υποστήριξης έχει αφήσει την ΕΕ να παίζει το παιχνίδι της προϊστορίας για την ταχεία κλιμάκωση της τεχνολογίας. Η ΕΕ δεν διαθέτει κανένα λειτουργικό έργο αποθήκευσης CO2.

«Οι περισσότερες κυβερνήσεις απλώς έκαναν ότι μπορούσαν για να το βάλουν στο “πολύ δύσκολο” πίσω», δήλωσε ο Davies, πρώην νομοθέτης της ΕΕ.Η Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει το σχέδιο εγγράφου, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg News.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι η δημιουργία υποδομών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα αυτή τη δεκαετία θα απαιτήσει τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά κονδύλια.