Στο κόστος της κλιματικής κρίσης που φτάνει στα 2,2 δισ. ευρώ ετησίως, αναφέρθηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα μελέτης που εκπόνησε η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) της ΤτΕ.

Ειδικότερα, η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ) και της συμμετοχής της στο οκταετές έργο LIFE-IP AdaptInGR (2019-2026), φιλοξένησε σήμερα εκδήλωση, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα της επικαιροποίησης της έκθεσης «Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», η οποία αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή το 2015.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα νέα κλιματικά μοντέλα έως και το 2100, οι προβλεπόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε κρίσιμους τομείς, όπως η γεωργία και οι μεταφορές, και η πρώτη εκτίμηση της τρωτότητας από την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Στο τέλος του 2024 θα δημοσιευθεί η τελική έκθεση, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τις κλιματικές μεταβολές των επόμενων δεκαετιών, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους πιο ευάλωτους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, την εκτίμηση τρωτότητας της ελληνικής οικονομίας στην κλιματική αλλαγή και την εκτίμηση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα.

Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή(από αριστερά)Ανδρέας Καραμάνος, Χρήστος Ζερεφός, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Θεόδωρος Πελαγίδης, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Θεοδώρα Αντωνακάκη@ΔΤ

Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή: Ανδρέας Καραμάνος, Χρήστος Ζερεφός, Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Θεόδωρος Πελαγίδης, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Θεοδώρα Αντωνακάκη@ΔΤ

Tο έργο «LIFE-IP AdaptInGR – Boosting the implementation of adaptation policy across Greece», στο οποίο συμμετέχει η Τράπεζα της Ελλάδος, είναι το σημαντικότερο έργο για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή. Συντονίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 στρατηγικούς εταίρους από την κεντρική διοίκηση, την τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, την ακαδημαϊκή κοινότητα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Πράσινο Ταμείο και φιλοδοξεί να ενισχύσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και των 13 Περιφερειακών Σχεδίων για την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή, αλλά και να προετοιμάσει την αναθεώρησή τους μετά το 2026, με κατάλληλες δράσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή(από αριστερά) (από αριστερά) Ανδρέας Καραμάνος, Χρήστος Ζερεφός, Θεοδώρα Αντωνακάκη, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή: (από αριστερά) (από αριστερά) Ανδρέας Καραμάνος, Χρήστος Ζερεφός, Θεοδώρα Αντωνακάκη, Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αναστάσιος Ξεπαπαδέας

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, τόνισε: «Η Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζοντας την πολυετή ενασχόλησή της με τα θέματα του κλίματος και της βιωσιμότητας, παρουσιάζει σήμερα τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των νέων μελετών της ΕΜΕΚΑ για την εξέλιξη της αλλαγής του κλίματος, την τρωτότητα και τις επιπτώσεις. Όταν το 2011 η ΕΜΕΚΑ δημοσίευσε τις εκτιμήσεις της, δημιούργησε μία νέα θεώρηση στα θέματα της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα. Στο διάστημα που μεσολάβησε η ανθρωπότητα αντιμετώπισε πολλαπλές κρίσεις, που επηρέασαν τη γεωπολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα, με την κλιματική αλλαγή να έχει αναδειχθεί στη σημαντικότερη πρόκληση της εποχής μας. Εύχομαι η δημοσίευση των αποτελεσμάτων να συμβάλει ουσιαστικά στον διάλογο για τα θέματα της προσαρμογής και κυρίως στην ενίσχυση της κλιματικής δράσης στην Ελλάδα».

Τι είπε ο ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πέτρος Βαρελίδης

Ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πέτρος Βαρελίδης σημείωσε: «Η κλιματική αλλαγή είναι παρούσα και ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση των συνεπειών της. Η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της, και όχι μόνο, έτσι ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Για το σκοπό αυτό, στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα τροποποιήσουμε τις προδιαγραφές σειράς κατασκευαστικών έργων και κτιρίων και θα ενσωματώσουμε τη διάσταση της τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή και των απαιτούμενων μέτρων για την αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων στις προδιαγραφές των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι:

  • Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικός Εκπρόσωπος για την Κλιματική Αλλαγή,
  • Ανδρέας Καραμάνος, Ακαδημαϊκός, Ομότιμος Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • Γεώργιος Γιαννόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών,
  • Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής Πανεπιστημίου της Μπολόνια, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
  • Θεοδώρα Αντωνακάκη, Διευθύντρια Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας, Τράπεζα της Ελλάδος.