Ο μετασχηματισμός της ΔΕΗ σε μία εταιρεία με «πράσινο» προφίλ δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στην τιμή της μετοχής της εταιρείας, σύμφωνα με την AXIA, η οποία σε έκθεσή της θέτει ως τιμή- στόχο της μετοχής της ΔΕΗ τα 22,60 ευρώ, προσδοκώντας άνοδο της τάξης του 90% περίπου.

Ειδικότερα, το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους παρείχε ένα σαφές όραμα για το μέλλον της ΔΕΗ. Η στρατηγική προτεραιότητα της εταιρείας είναι να επενδύσει στις ΑΠΕ και στα δίκτυα διανομής, με ευρύτερη σκοπιά τώρα, αφού μπήκε και η Ρουμανία στο προσκήνιο.

Με επενδύσεις ύψους περίπου 4,0 δισ. ευρώ, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ της ΔΕΗ (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης και της υδροηλεκτρικής ενέργειας) αναμένεται να φθάσει τα 8,9GW έως το 2026, ενώ το ακαθάριστο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ του ομίλου για μελλοντική ανάπτυξη ανέρχεται σήμερα σε περίπου 18GW. Τα 2,4 δισ. ευρώ από το επενδυτικό πρόγραμμα 2023-26 προορίζονται για τη διανομή (Ελλάδα και Ρουμανία), αυξάνοντας το RAB του δικτύου σε 5,1 δισ. ευρώ έως το 2026 από 4,3 δισ. ευρώ σήμερα.

Καθώς η παραγωγή λιγνίτη θα τερματιστεί έως το 2026, το 52% της εκτιμώμενης GWh που θα παράγει η ΔΕΗ το 2026 (Ελλάδα και Ρουμανία) αναμένεται να προέρχεται από ΑΠΕ και επιπλέον 30% από φυσικό αέριο.

Η ΔΕΗ αναμένεται τώρα να παράγει επαναλαμβανόμενα EBITDA περίπου 2,3 δισ. ευρώ (53% υψηλότερα από τα pro-forma επίπεδα του FY23) μέχρι το 2026, ενώ είναι σημαντικό ότι εκτιμούμε ότι περίπου το 37% των EBITDA θα προέρχεται άμεσα από την παραγωγή ΑΠΕ.

Η προοπτική περαιτέρω γεωγραφικής επέκτασης της ΔΕΗ αποτελεί κατά την άποψή μας ανοδικό κίνδυνο, καθώς η εν λόγω δυνητική επέκταση θα αφορά μόνο σε αγορές που είναι διασυνδεδεμένες με την Ελλάδα και τη Ρουμανία, επιτρέποντας στην εταιρεία να βελτιστοποιήσει τις ροές ενέργειας και να ενσωματώσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της.

Το μέρισμα επαναφέρεται από φέτος (διανομή κερδών χρήσης 23) με εκτιμώμενη καταβολή 35%, η οποία θα αυξηθεί σταδιακά στο 55% τα επόμενα χρόνια.

Η AXIA πιστεύει ότι η απόδοση της τιμής της μετοχής στο μέλλον θα πρέπει να κινηθεί ώστε να αντανακλά το αυξανόμενο, πιο προβλέψιμο και πιο «πράσινο» προφίλ ταμειακών ροών του ομίλου. Η ΔΕΗ διαπραγματεύεται επί του παρόντος με 5,8x EV/EBITDA για το 2024, κάτω από τον μέσο όρο των 10ετών πολλαπλασιαστών της εταιρείας. Σημειώστε ότι ο στόχος της διοίκησης είναι EBITDA περίπου 3,0 δισ. ευρώ έως το 2030 ή CAGR EBITDA 2024-30 περίπου 9,5%.

Η AXIA θέτει ως την τιμή-στόχο για τη ΔΕΗ τα 22,60 ευρώ προσδοκώντας άνοδο της τάξης του 90% περίπου.

Η πρόσφατη έρευνα της ΕΕ σχετικά με την πιθανή παραβίαση από τη ΔΕΗ των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ κατά την περίοδο 2013-19 θα πρέπει να παραμείνει ένας υπερκείμενος κίνδυνος, καθώς η ανακοίνωση της απόφασης θα μπορούσε να πάρει χρόνια. Σε περίπτωση που η απόφαση βγει εις βάρος της ΔΕΗ, στην έκθεση εξετάζουμε σενάρια ως προς τις πιθανές επιπτώσεις στην τιμή της μετοχής.