Την οικονομική στήριξη για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, για πάνω από 730.000 νοικοκυριά, ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η συνολική στήριξη υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 26 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τον Ιανουάριο και στα 18 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, οι ενισχύσεις καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024. Ειδικότερα, για τον Ιανουάριο η οικονομική στήριξη διαμορφώνεται σε 26 ευρώ/ MWh και για τον Φεβρουάριο σε 18 ευρώ /MWh, αντιστοίχως, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

«Αξίζει να σημειωθεί πως με τις παραπάνω ενισχύσεις απορροφάται το 100% του αυξημένου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.