Εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις με επιδοτήσεις 40% έως 50%. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (CO2) κατά μέσο όρο 30%.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 97,5 εκατ. ευρώ, με στόχο να ενισχυθούν επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνεται η αγορά και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, τα οποία μπορούν να συνδυάζονται με ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας.

Δικαιούχοι και πλαφόν ενίσχυσης

Δικαιούχοι είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ελάχιστο αριθμό 10 εργαζομένων και μέγιστο αριθμό 250 και με ετήσιο κύκλο εργασιών που κυμαίνεται από 2 έως 50 εκατ. ευρώ. Μέσω του ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού που θα αποκτήσουν, θα πετύχουν εξοικονόμηση οικονομικών πόρων από τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Το ύψος της επιδότησης

Το ύψος μέγιστης ενίσχυσης καθορίζεται ως εξής:

  • Μικρές Επιχειρήσεις – 50% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ.
  • Μεσαίες Επιχειρήσεις – 40% (10.000 ευρώ) των επιλέξιμων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 25.000 ευρώ.