Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισκέφθηκε χθες, τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε με τον Πρόεδρο Δρ. Αθανάσιο Δαγούμα, τον Αντιπρόεδρο και την Ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ, τέθηκαν οι προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την περαιτέρω εδραίωση της ενεργειακής δημοκρατίας και της δίκαιης, πράσινης μετάβασης. Στο επίκεντρο του διαλόγου τέθηκαν τα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος και η ανάγκη για ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας.

Η Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αποτελούνταν από τον Φραγκίσκο Παρασύρη, Βουλευτή Ηρακλείου και Υπεύθυνο του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας και τα Μέλη του Τομέα Ενέργειας, Χαράλαμπο Γιαννόπουλο, Ιωάννη Κυανίδη, Θανάση Μαυρογιώρο, Σωτήρη Ντέκα και Γιώργο Πέστροβα.

Στο επίκεντρο του διαλόγου τέθηκε, όπως αναμενόταν, η μείζονα ανάγκη για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς ενέργειας. Προτεραιότητα, η οποία έρχεται με επίταση στο προσκήνιο, ύστερα και από την εφαρμογή των χρωματιστών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, μια πρωτοβουλία που απασχολεί την καθημερινότητα εκατομμυρίων καταναλωτών, οι οποίοι εκτός από το αυξημένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, έρχονται αντιμέτωποι και με ένα δαιδαλώδες γραφειοκρατικό σύστημα, το οποίο χρήζει άμεσων νομοτεχνικών βελτιώσεων.

Αρχικά, τέθηκε το θέμα των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και ειδικότερα:

  • αναδείχθηκαν τα προβληματικά σημεία στην κατηγοριοποίηση των χρωματιστών τιμολογίων και λειτουργίας των επιμέρους παραμέτρων αυτών (π.χ πάγιο, μηνιαία έκπτωση οριζόντια & έκπτωση συνέπειας, μεταβλητότητα συντελεστών, διακριτή κατηγοριοποίηση-ονομασία κλπ)
  • τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη άμεσης λειτουργίας σχετικού “tool” (εργαλείου), όπου θα μπορεί ο καταναλωτής να εισάγει (input data) τη μηνιαία κατανάλωση του (KWh/μήνα) και με συνυπολογισμό του μηνιαίου παγίου (και όποιων άλλων παραμέτρων) ανά τιμολόγιο να επιτυγχάνεται μια καθαρή συγκριτική εικόνα μεταξύ των προσφερόμενων τιμολογίων λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού.

Με ικανοποίηση η ΡΑΑΕΥ μας ενημέρωσε ότι είναι ήδη στο σχεδιασμό της, η λειτουργία του ανωτέρω «tool» με χρονικό ορίζοντα go-live εντός του ερχόμενου Μαρτίου.

Στη συνέχεια τα Μέλη του Τομέα Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν σε θεσμικά θέματα, για τα οποία θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες η ΡΑΑΕΥ.

Συγκεκριμένα:

  • η αναστολή υποβολής αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), η οποία έπρεπε να έχει αρθεί εδώ και ένα έτος. Ταυτόχρονα επιτρέπεται η υποβολή αιτημάτων στον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε αιτήματα τεράστιων φ/β Σταθμών που ξεπερνούν τα 100MW έκαστος. Τίθεται, λοιπόν, ζήτημα ίσης πρόσβασης στον ηλεκτρικό χώρο.
  • η μη εκκίνηση της υποβολής αιτημάτων Net Billing στο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει ανοίξει η σχετική πλατφόρμα.
  • η έναρξη της πλατφόρμας του ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης) προκειμένου να μπορούν οι παραγωγοί να συμμετέχουν στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας για διάστημα 2 ετών.
  • η ανάγκη άμεσης θέσπιση κινήτρων για αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τις μεσημβρινές ώρες 11-15.00, με χαμηλότερη χρέωση της ηλεκτρικής ενέργειας για τις συγκεκριμένες ώρες. Η επιλογή αυτή θα οδηγήσει σε χαμηλότερες χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, αφού τις ώρες αυτές υπάρχει υπερεπάρκεια φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Συζητήθηκε, επίσης, το ζήτημα της μείωσης του ποσοστού του ελληνικού δημοσίου στα ΕΛΠΕ (HELLENiQ Energy) κατά 4,5%, καθώς και το ζήτημα του ελλειμματικού σχεδιασμού της ΔΕΠΕ Υποδομών, σχετικά με την επέκταση του δικτύου.

Η Διοίκηση της ΡΑΑΕΥ ευχαρίστησε το κλιμάκιο του Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ για τη συνάντηση, συμφώνησαν με το σύνολο σχεδόν των προτάσεων και παρατηρήσεων, επισημαίνοντας ότι η ΡΑΑΕΥ θα διασφαλίζει την τήρηση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου έχοντας ως επίκεντρο την προστασία του καταναλωτή.