Με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, θα μπορούν οι πολύτεκνες οικογένειες που δικαιούνται το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Γ) για χαμηλότερες χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, από την 1η Φεβρουαρίου 2024.

Ειδικότερα, δικαιούχοι είναι οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και βάσει υπολογισμών η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών που θα κάνει την αίτηση, αναμένεται να γίνει δεκτή.

Προβλέπεται μειωμένη τιμή ρεύματος για οικιακή χρήση, με την έκπτωση επί της χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 10 λεπτών/kWh, να αφορά αποκλειστικά σε κύρια κατοικία.

Σημειώνεται ότι, για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο που αφορά τους πολύτεκνους, προβλέπονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν περιουσιακά κριτήρια.

Το Κοινωνικό Τιμολόγιο για πολύτεκνους και η προθεσμία για την αίτηση στην πλατφόρμα

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, η ένταξη των πολύτεκνων οικογενειών στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Γ) γίνεται με μια αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση από την 1η Φεβρουαρίου 2024, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες, που θα επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα του ιστότοπου με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.

Σημειώνεται ότι οι αιτούντες, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του ΚΟΤ Γ, θα υποχρεούνται να αναρτούν στην πλατφόρμα το πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, ώστε να αποδεικνύεται η πολυτεκνική τους ιδιότητα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πολυτέκνων

Δικαιούχοι είναι οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και βάσει υπολογισμών η συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών που θα κάνει την αίτηση στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, αναμένεται να γίνει δεκτή.

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί αναλυτικός οδηγός για τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για την ένταξη μιας πολύτεκνης οικογένειας στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο. Πιο συγκεκριμένα:

Το ανώτατο, ετήσιο, εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 50.000 ευρώ.

Για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται το ποσό των 2.500 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 70.000 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, κατά 8.000 ευρώ, για οικογένεια που στη σύνθεση της περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Τι ισχύει με τις καταναλώσεις τετραμήνου στο ρεύμα

Στο πλαίσιο του ΚΟΤ Γ εφαρμόζονται διευρυμένα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τη χορήγηση της έκπτωσης. Συγκεκριμένα, ξεκινούν από τις 2.000 kWh/τετράμηνο για τις οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, ενώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο προστίθεται κατανάλωση 200 KWh, μέχρι του ανώτατου ορίου των 4.000 kWh, ανεξαρτήτως του αριθμού των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Το παραπάνω όριο αυξάνεται, περαιτέρω, κατά 300 ΚWh, για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 ΚWh για πολύτεκνη οικογένεια που περιλαμβάνει άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι του νέου τιμολογίου πολυτέκνων επωφελούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνουν, συγκριτικά με το όριο της τετραμηνιαίας κατανάλωσής τους. Πρόκειται για μία επιπρόσθετη έκπτωση λόγω επίτευξης του στόχου εξοικονόμησης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της βασικής έκπτωσης, δηλαδή τα 12 λεπτά/kWh.

Απαλλαγή δικαιούχων ΚΟΤ από χρεώσεις

Διευκρινίζεται ότι με την ίδια υπουργική απόφαση τροποποιείται το καθεστώς απαλλαγής των δικαιούχων ΚΟΤ από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τη χρήση του συστήματος (ΧΧΣ) και τη χρήση του δικτύου (ΧΧΔ). Αναλυτικά:

Οι δικαιούχοι ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Γ απαλλάσσονται από το μεταβλητό σκέλος της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και της Χρέωσης Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ), που υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης, ενώ απαλλάσσονται πλήρως, από τα υπόλοιπα σκέλη των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος (ΧΧΣ) και των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).

Οι δικαιούχοι ΚΟΤ Β απαλλάσσονται από το πάγιο και σταθερό σκέλος των Χρεώσεων Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ).

Εκτιμάται ότι από το 2024 με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ Γ) που τίθεται σε ισχύ, θα έχουν φθηνό ρεύμα 30.000 πολύτεκνες.