Αύξηση 35% στα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας στον δήμο Θεσσαλονίκης ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, Την έγκριση έδωσε ύστερα από έλεγχο νομιμότητας που διενεργήθηκε επί της ορθής επανάληψης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Το θέμα της αύξησης κατά 35% των ανταποδοτικών τελών ήρθε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο μετά από εισήγηση της απελθούσας δημοτικής αρχής του Κωνσταντίνου Ζέρβα στις 19 Δεκεμβρίου 2023 και ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία με μόλις έξι συμβούλους να ψηφίζουν θετικά και τους περισσότερους αρνητικά ή λευκό.

Αρχικά θεωρήθηκε πως το θέμα καταψηφίστηκε δεδομένου ότι οι αρνητικές ψήφοι ήταν περισσότερες από τις λευκές. Ωστόσο κατά την αποστολή της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης διαπιστώθηκε ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση είχε συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θετικών ψήφων, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε άλλη πρόταση προς ψήφιση.

Μετά τη διαπίστωση αυτή, επανακοινοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης η απόφαση στο ορθό και έγινε δεκτή η πρόταση της διοίκησης Ζέρβα για αύξηση των ανταποδοτικών τελών. Η απόφαση φέρει την υπογραφή του γραμματέα της Αποκεντρωμένης, Ιωάννη Σάββα, και κοινοποιήθηκε στη νέα δημοτική αρχή του Στέλιου Αγγελούδη.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν εγκρίθηκε ούτε η επιβολή ανταποδοτικών τελών στους ναούς (για τους οποίους προβλέπεται σχετική εξαίρεση στο νόμο), ούτε η μείωση των τελών σε ευπαθείς ομάδες, καθώς προβλέπεται από το νόμο διαφορετική πλειοψηφία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, το επιτελείο του νέου δημάρχου κ. Αγγελούδη που ανέλαβε τη διοίκηση του δήμου από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα προχωρήσει πλέον μόνο στην κατάρτιση του προϋπολογισμού για το τρέχον έτος.