Τα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος έχουν διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο των επιδοτήσεων, με προβλέψεις για ακόμα χαμηλότερες τιμές τον Φεβρουάριο. Ωστόσο, οι καταναλωτές οφείλουν να είναι προσεκτικοί, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πληρώσουν έως και 30% υψηλότερα για την ίδια κατανάλωση ρεύματος.

Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε ο συγκριτικός πίνακας της ΡΑΕ για τις προσφερόμενες τιμές σε όλα τα χρωματιστά τιμολόγια. Οι τιμές ξεκινούν από τα 12,6 λεπτά/κιλοβατώρα, όταν την περίοδο των επιδοτήσεων κυμαίνονταν στα 15 λεπτά/κιλοβατώρα περίπου.

Ορισμένοι πάροχοι έχουν δώσει τελικές τιμές χρέωσης και στα «πράσινα» και στα «μπλε» τιμολόγιά τους, με την επισήμανση ότι οι τιμές ισχύουν έπειτα από εκπτώσεις συνέπειας. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπρόθεσμοι καταναλωτές χρεώνονται την κιλοβατώρα (KWh) χωρίς την έκπτωση συνέπειας.

Σύμφωνα με το παράδειγμα που επικαλείται στο prowergame.gr ο ενεργειακός επιθεωρητής, Μιχάλης Χριστοδουλίδης:

Έστω ότι η μηνιαία κατανάλωση ενός νοικοκυριού ήταν 500 KWh για τον μήνα Ιανουάριο 2024 και ο καταναλωτής επέλεξε ένα «πράσινο» τιμολόγιο με τιμή χρέωσης 14,95 λεπτά από τον πάροχο Α. Η τιμή αυτή είναι μετά την έκπτωση συνέπειας, η οποία ανέρχεται σε 35%. Δηλαδή, η αρχική τιμή χρέωσης ήταν 23 λεπτά και μετά την έκπτωση 35% διαμορφώθηκε στα 14,95 λεπτά.

Στην εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού, ο καταναλωτής θα πληρώσει 500KWh Χ 0,1495€/KWh = 74,75 ευρώ. Στην εκπρόθεσμη εξόφληση θα πληρώσει 500KWh Χ 0,23€/KWh = 115 ευρώ. Ο καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με ένα πέναλτι «ασυνέπειας» 115,00€ – 74,75€ = 40,25 ευρώ.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει, επίσης, ότι στο «μπλε» (σταθερό) τιμολόγιο είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει εκ των προτέρων ο καταναλωτής και το ύψος της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης που επιβάλλει ο κάθε πάροχος.

Προσοχή στον μηχανισμό διακύμανσης

Το τελικό ποσό που θα πληρώσει ο καταναλωτής για την ηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται και από τον μηχανισμό διακύμανσης, καθώς μια χαμηλή βασική τιμή χρέωσης δεν συνεπάγεται απαραίτητα και ένα χαμηλό τιμολόγιο.

Στο παράδειγμα που παραθέτει ο κ. Χριστοδουλίδης συγκρίνεται ένας πάροχος στο «πράσινο» τιμολόγιο με χαμηλή τιμή προμήθειας με μικρό ανώτατο όριο Lu, που ενεργοποιείται η «ρήτρα αναπροσαρμογής», με έναν άλλον πάροχο που έχει υψηλή τιμή προμήθειας, αλλά μεγάλο ανώτατο όριο Lu. Και οι δύο πάροχοι έχουν τον ίδιο συντελεστή προσαύξησης α=1,20. Σημειώνεται ότι η τιμή εκκαθάρισης της χονδρικής αγοράς του ρεύματος για τον μήνα Δεκέμβριο έκλεισε στα 10,22 λεπτά/KWh.

Έστω ότι η μηνιαία κατανάλωση ενός νοικοκυριού είναι 500 KWh για τον Ιανουάριο και ο καταναλωτής επέλεξε να συγκρίνει τον πάροχο Α με βασική τιμή προμήθειας 9 λεπτά και ανώτατο όριο ενεργοποίησης της ρήτρας Lu τα 6 λεπτά/KWh, με τον πάροχο Β, που προσφέρει βασική τιμή προμήθειας 12 λεπτά και ανώτατο όριο ενεργοποίησης της ρήτρας τα 10 λεπτά/KWh. Οι τελικές τιμές χρέωσης (με τις ρήτρες) συν το ίδιο πάγιο 5 ευρώ και για τους δύο παρόχους είναι οι εξής:

  • Τελική τιμή χρέωσης για τον πάροχο (Α) = 9,00 + 1,20 (10,22-6,00)= 9+5,06 = 14,06 λεπτά.14,06 Χ 500 KWh =70,30€ +5€ = 75,30 ευρώ.
  • Τελική τιμή χρέωσης για τον πάροχο (Β) = 12,00 + 1,20 (10,22-10,00) = 12,00+0,264 = 12,264 λεπτά. 12,264 Χ 500 KWh = 61,32€ +5€ = 66,32 ευρώ.

Άρα, λοιπόν, ο πάροχος Α, που έδινε βασική τιμή προμήθειας 9 λεπτά, αποδείχθηκε ότι ήταν ακριβότερος από τον πάροχο Β, που έδινε υψηλότερη τιμή προμήθειας κατά 33% σε σχέση με αυτήν του παρόχου Α. Αυτό αποδεικνύει ότι είναι απαραίτητο ο καταναλωτής να ελέγχει όχι μόνο τη βασική τιμή προμήθειας που δίνει ο πάροχος, η οποία μένει σταθερή για 6 μήνες, αλλά και τους συντελεστές Α και Lu, που παραμένουν σταθεροί για 3 μήνες και επιδρούν στην αύξηση της βασικής τιμής χρέωσης, να είναι για μεν τον συντελεστή Α κοντά στη μονάδα (1), για δε το ανώτατο όριο, που πέρα απ’ αυτό ενεργοποιείται η ρήτρα (Lu), κοντά στα 10 λεπτά/κιλοβατώρα ή 100 ευρώ/μεγαβατώρα.

Επίσης, σημαντικό είναι ο καταναλωτής να γνωρίζει από την αρχή ποιο είναι και το ποσοστό έκπτωσης που δίνει ο πάροχος στη βασική τιμή προμήθειας. Η ιδανική περίπτωση είναι, πέραν των παραπάνω, μια τιμή εκκίνησης να προέρχεται από μικρό ποσοστό έκπτωσης, καθώς σε αυτήν την περίπτωση θα σημειωθεί μικρή προσαύξηση στην τελική τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας, εφόσον ο πάροχος προχωρήσει αργότερα σε μείωση της έκπτωσης που προσέφερε αρχικά.