Πήρε την έγκριση, η πληρωμή 2.047.479,92 ευρώ σε 268 δικαιούχους, οι οποίοι είχαν κάνει αίτηση για την επιδότηση ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα κεφάλαια διατέθηκαν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα πιστωθούν στους δικαιούχους την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023.

Συνολικά, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο έχουν καταβληθεί επιδοτήσεις ύψους 5 εκατ. ευρώ σε 1.870 δικαιούχους για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά». Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης έχουν υποβληθεί και είναι ενεργές 23.162 αιτήσεις φυσικών και νομικών προσώπων, εκ των οποίων 19.369 έχουν εγκριθεί και 17.587 έχουν συμπεριληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής.

Η νέα προθεσμία για την αίτηση στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά 2»

Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» συνεχίζεται και έχει ήδη δοθεί παράταση έως το τέλος Απριλίου 2024 για την υποβολή νέων αιτήσεων. Ταυτόχρονα, έγιναν τροποποιήσεις με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων, που ανέρχονται συνολικά σε 65 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις 11 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η 13η απόφαση για την υπαγωγή αιτούντων στη συγκεκριμένη δράση, με τον αριθμό των πλέον πρόσφατων εγκεκριμένων αιτήσεων να φτάνει τις 2.189. Από τον Σεπτέμβριο έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά» με αντίστοιχες αποφάσεις 8.585 δικαιούχοι.