Σε επιστολή της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) προς τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), τον Δεκέμβριο, είχε επισημανθεί ότι τα τέλη χρήσης για τις βιομηχανίες στις περιοχές της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε χρηστή και αποτελεσματική διοίκηση που κατάφερε μεγάλη διείσδυση του φυσικού αερίου, ήταν έως και 5 φορές χαμηλότερα ως προς τα τέλη για τις βιομηχανίες στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Επίσης, είχε αναφερθεί ότι το γεγονός αυτό δεν αποτελεί επαρκή αιτιολογία για αύξηση των τελών για τις βιομηχανίες στις εν λόγω περιοχές ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα τέλη που ισχύουν στις υπόλοιπες περιοχές, αλλά αντίθετα υποδηλώνει τη δυνατότητα να μειωθούν τα ήδη πολύ υψηλά τέλη για τις βιομηχανίες και στις υπόλοιπες περιοχές.

Σε νεότερη επιστολή της ΕΒΙΚΕΝ σημειώνεται ότι με απόφαση που έλαβε η ρυθμιστική αρχή στις 24 Ιανουαρίου, «εγκρίθηκαν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση επαχθείς αυξήσεις στα τέλη χρήσης δικτύου Διανομής φυσικού αερίου για μεν τις βιομηχανίες στις περιοχές Θεσσαλίας κατά 60%, για δε την περιοχή Θεσσαλονίκης κατά 30% και μάλιστα χωρίς ανάλογες μειώσεις στα ήδη πολύ υψηλά βιομηχανικά τιμολόγια των υπόλοιπων περιοχών» και προστίθεται ότι «η έγκριση από την Αρχή σας υψηλότερου WACC από το προηγούμενο είχε ως αποτέλεσμα αύξηση των τιμολογίων για τις βιομηχανίες».

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής δυναμικότητας για τη Θεσσαλονίκη αυξάνεται σε 2,159.8941 ευρώ/μεγαβατώρα/ώρα, από 1,648.5344 ευρώ/MWh/h το 2023 (+31%) και ο συντελεστής ενέργειας σε 0,2728 ευρώ, από 0,1752 ευρώ πέρυσι (+56%). Αντίστοιχα για τη Θεσσαλία, ο συντελεστής δυναμικότητας διαμορφώνεται σε 3,108.9403 ευρώ/μεγαβατώρα/ώρα, από 1,900,4481 ευρώ/MWh/h το 2023 (+64%) και ο συντελεστής ενέργειας σε 0,2728 ευρώ, από 0,1691 ευρώ πέρυσι (+56%).

Στην επιστολή προστίθεται ότι από το κείμενο της απόφασης «προκύπτει σαφής παραδοχή ότι ο εν λόγω συμψηφισμός οδηγεί στην ίδια σημαντική αύξηση με το εάν η Αρχή σας να είχε αποδεχθεί την πρόταση του Διαχειριστή (σ.σ. ΔΕΔΑ) για σταδιακή εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου διανομής, Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, η συγκεκριμένη απόφαση «υιοθετεί αβίαστα την πρόταση του Διαχειριστή για σταδιακή εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου διανομής φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές, ανατρέποντας το σημερινό καθεστώς που ισχύει εδώ και πλέον των δέκα ετών και επιβαρύνοντας χωρίς δεύτερη σκέψη ευαίσθητους βιομηχανικούς κλάδους, όπως οι χαλυβουργίες».

Η ΕΒΙΚΕΝ εκτιμά ότι η απόφαση «είναι μόνο η αρχή μιας σειράς αυξήσεων για τις βιομηχανίες στις εν λόγω περιοχές» και συμπληρώνει ότι «η λογική του ενιαίου τιμολογίου στην ουσία αποτελεί το πρόσχημα της ανάγκης αύξησης των εσόδων του Διαχειριστή που προχωρά σε κάποιες περιοχές, καθυστερημένα και σκόπιμα, σε λάθος επενδυτικά σχέδια, ενάντια στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την πράσινη μετάβαση».

Τέλος, η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει ότι «η ΔΕΔΑ την ίδια στιγμή αρνείται να εφαρμόσει εδώ και τρία έτη την απόφαση (σ.σ. της ρυθμιστικής αρχής) για επιστροφή στις επιλέξιμες βιομηχανίες των ποσών για αντιστάθμιση της παράνομης επιβολής των 4 ευρώ /MWH ως τέλος διανομής στην περίοδο Αυγούστου 2015 – Νοεμβρίου 2016».