Η Eurogas τονίζει την σημαντικότητα των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας, παροτρύνοντας με δήλωσή της την αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει την άσκοπη απαγόρευση ή τον περιορισμό των νέων LNG εξαγωγών.

Η δήλωση της Eurogas

«Με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρώπη πήρε μια ισχυρή απόφαση να ανεξαρτητοποιηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο πριν από το τέλος της δεκαετίας. Έχουμε επίσης δεσμευτική δέσμευση να είμαστε καθαρά μηδενικοί ως προς τα αέρια του θερμοκηπίου εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050.

Στη Eurogas υποστηρίζουμε αυτούς τους στόχους και ως εκ τούτου θεωρούμε ανησυχητικό το γεγονός ότι οι πρόσφατες πρωτοβουλίες ορισμένων συμφερόντων στα κυβερνητικά όργανα των Ηνωμένων Πολιτειών ζητούν την πιθανή μείωση των προσπαθειών για την εξαγωγή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Η Ευρώπη έχει δεσμευτεί να καταργήσει σταδιακά την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο παρείχε περίπου 155 δισ. κυβικά μέτρα (40%) το 2021 του συνολικού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο. Το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50bcm το 2023. Ωστόσο, έχουμε αυξήσει τις εισαγωγές μας αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από λίγο περισσότερα από 20bcm το 2021 σε περίπου 50bcm το 2022 και 60bcm το 2023. Αυτό το LNG αποτέλεσε ανακούφιση για την Ευρώπη και συνέβαλε στη σταθεροποίηση των τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, μετά από μια μακρά περίοδο υψηλών τιμών ρεκόρ που προκλήθηκαν από την πτώση της ρωσικής προσφοράς. Ωστόσο, το LNG δεν αντικαθιστά πλήρως το φυσικό αέριο που είχαμε στο παρελθόν από τη Ρωσία και εξακολουθούμε να έχουμε κενό εφοδιασμού – και ως εκ τούτου χρειαζόμαστε πρόσθετες εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, οι πρόσθετες ποσότητες αμερικανικού LNG πρόκειται να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια σε περίπτωση άλλων πιθανών ελλείψεων εφοδιασμού που θα προκληθούν από γεωπολιτική αστάθεια στο μέλλον. Οι αμερικανικές εξαγωγές LNG είναι σημαντικές για ενεργειακή ασφάλεια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ασίας, και ιδίως για τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Εάν δεν υλοποιηθούν πρόσθετες αμερικανικές εξαγωγικές ικανότητες LNG, θα υπήρχε κίνδυνος να αυξηθεί και να παραταθεί η παγκόσμια ανισορροπία της προσφοράς. Αυτό θα παρέτεινε αναπόφευκτα την περίοδο αστάθειας των τιμών στην Ευρώπη και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών με τις επακόλουθες επιπτώσεις που θα είχε αυτό στην οικονομική αναταραχή και στην κοινωνία.

Τα τελευταία δύο χρόνια, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ευρώπη εργάστηκε εξαιρετικά σκληρά για να εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών του φυσικού αερίου – με τη σημαντική συμβολή των ομοϊδεατών της χωρών, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να σταθούν στο πλευρό της Ευρώπης, ιδίως σε μια περίοδο πολέμου όπου εργαζόμαστε από κοινού για την προστασία των αξιών μας, και να μην πυροδοτήσουν σκόπιμα μια νέα περίοδο αστάθειας των τιμών στην Ευρώπη, η οποία θα προκληθεί από ελλείψεις LNG λόγω πολιτικής.

Το αμερικανικό LNG προσφέρει επίσης έναν τρόπο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ και οι οικονομικές αναλύσεις (όπως οι μελέτες της NERA Economic Consulting για το DOE το 2018 & 2023) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει σχεδόν καμία σχέση μεταξύ του επιπέδου των αμερικανικών εξαγωγών LNG και των εγχώριων τιμών φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.

Τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τη σταθερότητα των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ θέτουν σε κίνδυνο την ανάπτυξη των απαραίτητων μονάδων εισαγωγής δομών, αυξάνοντας και πάλι τις ανησυχίες για πιθανή περαιτέρω μεταβλητότητα των τιμών. Το αμερικανικό LNG είναι σε μεγάλο βαθμό αναγκαίo στην Ευρώπη για την ενεργειακή μας μετάβαση, ιδίως σε μέρη όπως η Γερμανία που έχει εύκολη πρόσβαση σε άνθρακα, για να υποστηρίξει τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα στην παραγωγή ενέργειας το συντομότερο δυνατό.

Μιλάμε σοβαρά για το κλίμα και αντιμετωπίζουμε το ζήτημα των εκπομπών μεθανίου. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία φυσικού αερίου έχει από τις καλύτερες επιδόσεις από αυτή την άποψη. Θα έχουμε έναν από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς για τις εκπομπές μεθανίου στον κόσμο φέτος. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εργάζεται επίσης για αντιμετώπιση του ζητήματος. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις παρελθούσες επιδόσεις, που βασίζονται σε κάποια ιστορικά δεδομένα παλαιότερων εγκαταστάσεων, για να εμποδίσουμε την ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου.

Είναι επίσης σημαντικό να επιμείνουμε στα γεγονότα όταν εξετάζουμε τις εκπομπές μεθανίου και αερίων του θερμοκηπίου από φυσικό αέριο. Το 2021 ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) προέβη σε πλήρη αξιολόγηση του μεθανίου και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από όλα τα ορυκτά καύσιμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το φυσικό αέριο εκπέμπει τις λιγότερες – μάλιστα ο ΙΕΑ απέδειξε ότι οι χειρότεροι εκπέμποντες στο φυσικό αέριο εξακολουθούσαν να είναι καλύτεροι από τις καλύτερους πηγές άνθρακα όσον αφορά τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Η απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών LNG θα οδηγήσει στην καύση περισσότερου άνθρακα στην Ευρώπη – με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό έχει για το για το κλίμα και το περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, καλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να αποφύγει μια περιττή απαγόρευση ή περιορισμό των νέων LNG εξαγωγών προς την Ευρώπη, εκτός από τη διασφάλιση της παράδοσης φορτίων στους ευρωπαίους πελάτες μέσω του ήδη υπάρχοντος συμφωνημένων μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Πρέπει να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον σε αυτή την κρίσιμη στιγμή του πολέμου στην Ουκρανία».