Ισχυρή ζήτηση αναμένεται να καταγραφεί έως το 2038 για τους τερματικούς σταθμούς LNG, σύμφωνα με τα στοιχεία της ενεργειακής εταιρεία, Enagas. Η ισπανική ενεργειακή έχει αναθέσει 2.231 χρονοθυρίδες, περίπου το ήμισυ της συνολικής χωρητικότητας, για πλοία που θα εκφορτώνουν υγροποιημένο φυσικό αέριο σε έξι τερματικούς σταθμούς της Ισπανίας για τα επόμενα 15 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που παρείχε η ενεργειακή στο Reuters.

Η Ισπανία αποτελεί βασικό ευρωπαϊκό κόμβο για τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, χάρη στον μεγάλο στόλο τερματικών σταθμών επαναεριοποίησης που διαθέτει.

Οι ισπανικές εγκαταστάσεις κατείχαν σχεδόν το ένα τρίτο του LNG που ήταν αποθηκευμένο στην Ευρώπη στις 14 Ιανουαρίου, σύμφωνα με στοιχεία της Gas Infrastructure Europe.

Η Enagas δήλωσε ότι οι χρονοθυρίδες που της έχουν χορηγηθεί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% των χρονοθυρίδων που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής.

Η εταιρεία δημοπράτησε για τελευταία φορά χρονοθυρίδες τον Ιούλιο του 2023, όταν δήλωσε ότι έλαβε κατά μέσο όρο τέσσερις προσφορές για κάθε προσφερόμενη χρονοθυρίδα. Η υπόλοιπη χωρητικότητα πρόκειται να ανατεθεί σε μελλοντικές δημοπρασίες.

Η Enagas δήλωσε ότι 588 χρονοθυρίδες έχουν επίσης δεσμευτεί για να επιτρέψουν σε μικρότερα πλοία να φορτώνουν LNG που είναι αποθηκευμένο στους τερματικούς σταθμούς.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνεται η μονάδα El Musel, η οποία άρχισε να λειτουργεί το περασμένο καλοκαίρι υπό ειδικό καθεστώς βάσει του οποίου παρέχει υπηρεσίες φόρτωσης, αποθήκευσης και επαναφόρτωσης αερίου, αλλά δεν προμηθεύει αέριο στο δίκτυο της Ισπανίας.

Η ενεργειακή εταιρεία Endesa κέρδισε σύμβαση για τη χρήση του για την εκφόρτωση, αποθήκευση και επαναφόρτωση υγροποιημένου φυσικού αερίου έως το 2026.