Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΕΕΥ) τ\σταματάει τη νέα δράση που αφορά την επιδότηση εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο στους οικιακούς καταναλωτές στην Αττική.

Πιο συγκεκριμένα, η ρυθμιστική αρχή αναφέρει στην απόφαση για την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής ότι απορρίπτει την εισήγηση της εταιρείας για την υλοποίηση προγράμματος επιδότησης εγκατάστασης θέρμανσης για οικιακούς καταναλωτές για την περίοδο 2023 -2026, «προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά ενέργειας λόγω της επιδότησης συγκεκριμένων τρόπων θέρμανσης».

Επιπλέον η ΡΑΑΕΥ «ψαλίδισε» τον προϋπολογισμό για τις επενδύσεις σε νέα έργα. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023-2027 που κατέθεσε η ΕΔΑ Αττικής περιλαμβάνονταν για τη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτικά κόστη συνολικού ύψους 6,19 εκατ. ευρώ. Η ρυθμιστική αρχή ζήτησε διευκρινίσεις, οι οποίες όμως κρίθηκαν ανεπαρκείς, καθώς η ΕΔΑ Αττικής δεν αιτιολόγησε «την αύξηση του κόστους τους σε σχέση με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026». Έτσι λοιπόν, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε τα ποσά που είχαν συμπεριληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2022-2026, συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις 141 εκατ. ευρώ και 92.000 νέες συνδέσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΔΑ Αττικής έως το 2027 θα ανέλθει σε 140,95 εκατ. ευρώ, με στόχο να υλοποιηθούν 92,463 νέες συνδέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, συνολικής έκτασης. Η συνολική διανεμόμενη του καυσίμου εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 26.002.443 μεγαβατώρες (MWh).

Ο προϋπολογισμός των νέων επενδύσεων θα κατανεμηθεί, μεταξύ άλλων, σε έργα ενίσχυσης/αναβάθμισης του δικτύου μέσης πίεσης (8,84 εκατ. ευρώ), επενδύσεις ενίσχυσης/αναβάθμισης και ανάπτυξης του δικτύου χαμηλής πίεσης (56,83 εκατ. ευρώ) και σε επενδύσεις για παροχές και μετρητές, ύψους 63,95 εκατ. ευρώ,

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις 9,33 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση των συμβατικών με έξυπνους μετρητές.

Πρόσβαση στο δίκτυο διανομής θα αποκτήσουν από εφέτος και έως το 2027 οι Δήμοι Μεγάρων, Ραφήνας, Μαραθώνα, Αρτέμιδος, Σαρωνικού, Λαυρεωτικής και Μάνδρας, ενώ δεν προβλέπονται επενδύσεις για την επέκταση του δικτύου στο Δήμο Παιανίας.

Τι θα γίνει με το WACC

Ο προσδιορισμός του Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου (WACC) αποτελεί ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει την αντιπαράθεση της ΡΑΑΕΥ με τη ΔΕΠΑ Υποδομών, θυγατρικές της οποίας είναι πλέον ενοποιημένες στη ΔΕΔΑ, οι ΕΔΑ Αττικής και η ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Η πλευρά της ΔΕΠΑ Υποδομών ζητά να ανέλθει στο 10% περίπου, ενώ η πλευρά της ΡΑΑΕΥ φέρεται να εγκρίνει ένα WACC έως το 8,57%.

Στην απόφαση της ΡΑΕ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής, αναφέρεται ότι η η υφιστάμενη Μέση Χρέωση Χρήσης του Δικτύου Διανομής Αττικής, όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Κανονισμού Τιμολόγησης, βάσει του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης της ΕΔΑ Αττικής για την περίοδο 2022 – 2026 είναι 9,88 ευρώ/MWh.

Σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΔΑ Αττικής το προτεινόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης θα αυξήσει τη Μέση Χρέωση Χρήσης σε 12 ευρώ/MWh, υποθέτοντας WACC=8,57% για τα έτη 2023 – 2027. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις νέες επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2023 – 2027 και στο αναθεωρημένο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου του Διαχειριστή, το οποίο αυξήθηκε από WACC=7,03% σε WACC=8,57%.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω δεν έχει ληφθεί υπόψη η αναπροσαρμογή της υφιστάμενης Μέσης Χρέωσης Χρήσης των 9,88 ευρώ/MWh λόγω πληθωρισμού.