«Η διαμόρφωση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα τις επιχειρήσεις της χώρας – ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης και το μέγεθός τους». Αυτό σημείωσε η πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Σοφία Εφραίμογλου, στην πρώτη διαβούλευση με θέμα την υποχρεωτική και την εθελοντική εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς της εταιρικής βιωσιμότητας, που πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα από την EFRAG (Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Ομάδα για Θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς – European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG) σε συνεργασία με το CSR HELLAS και την υποστήριξη των CSR Cyprus, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒ.

Όπως ανέφερε η κυρία Εφραίμογλου, στο σύγχρονο περιβάλλον, πέρα από ηθική και κοινωνική επιταγή, η αειφόρος ανάπτυξη αναδεικνύεται σε κριτήριο ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας. Ακριβώς για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό να διαμορφώσουμε ένα σαφές πλαίσιο κριτηρίων και κανόνων, για το πώς και σε ποιο βαθμό οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη στρατηγική και στις πρακτικές τους.

«Η υιοθέτηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς για την Αειφορία (ESRS), στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, επιχειρεί να καλύψει αυτή την ανάγκη, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας, μεταξύ των επιχειρήσεων και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλει στη δημιουργία μιας κουλτούρας διαφάνειας και λογοδοσίας» σημείωσε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ και προσέθεσε:

Κρίσιμος παράγοντας είναι ο χρόνος προσαρμογής και προετοιμασίας

«Η ορθή εφαρμογή των προτύπων θα αποτελεί πλέον το ”εισιτήριο” για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν επενδύσεις, να αντλήσουν χρηματοδότηση, αλλά και να επιδιώξουν τη συμμετοχή τους σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Είναι σημαντικό, επομένως, να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή της Οδηγίας, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της μικρομεσαίας επιχείρησης».

Κρίσιμος παράγοντας σε αυτή την κατεύθυνση, όπως είπε η ίδια, είναι ο χρόνος προσαρμογής και προετοιμασίας. «Και για αυτό, η απόφαση για παράταση των σχετικών προθεσμιών ήταν ορθή και επιβεβλημένη. Ορθή κρίνεται η απόφαση γιατί παρέχει τη δυνατότητα ουσιαστικής διαβούλευσης, ώστε να καταλήξουμε σε αποτελεσματικά πρότυπα ανά τομέα δραστηριότητας. Πρότυπα τα οποία θα έχουν ρεαλιστικό κόστος συμμόρφωσης, θα είναι ορθολογικά, εφαρμόσιμα και χρήσιμα για όλους τους εμπλεκόμενους».

«Έχουμε, επίσης, το χρονικό περιθώριο να επενδύσουμε στην έγκαιρη ενημέρωση, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενόψει της εφαρμογής των νέων προτύπων. Στο ΕΒΕΑ αντιλαμβανόμαστε πλήρως την κρισιμότητα αυτής της πρόκλησης», πρόσθεσε η κυρία Εφραίμογλου.

Υπενθύμισε ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, εκπροσωπώντας τις 120.000 επιχειρήσεις με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας, υποστηρίζει ενεργά τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Συμμετέχει, από το 2008, στο UN Global Compact επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη συστηματική διάδοσή τους στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και εστιάζει στην ενθάρρυνση και καθοδήγηση των μικρότερων επιχειρήσεων, ώστε να ενσωματώσουν τα κριτήρια βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο, στην κουλτούρα και τις πρακτικές τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όπως είπε η πρόεδρος, το ΕΒΕΑ προχώρησε στη σύσταση ειδικής επιτροπής βιωσιμότητας, με εξειδικευμένα στελέχη από τις επιχειρήσεις-μέλη του, που θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον υπάρχει συνεργασία και με την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης, προκειμένου να αναδειχθούν οι μελλοντικές τάσεις σε βασικούς κλάδους της οικονομίας και να γίνουν εκπαιδεύσεις σε αυτές, όπως στο μέλλον της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

«Πρώτοι, εμείς, στο ΕΒΕΑ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για δράση, δεσμευτήκαμε να γίνουμε αρωγός στην εθνική και ευρωπαϊκή προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βιώσιμη μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών. Υπό αυτό το πρίσμα, προχωρήσαμε στη δημιουργία στρατηγικής μείωσης των εκπομπών, που προκύπτουν από τις δραστηριότητες μας, με στόχο την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας (carbon neutrality) ως το 2025» σημείωσε η πρόεδρος και κατέληξε:

«Είμαστε έτοιμοι, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε τις δομές και την εμπειρία μας, για να κινητοποιήσουμε και να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση των προτύπων για να μπορέσουν να ενισχύσουν το προφίλ τους, να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες και να δημιουργήσουν, ταυτόχρονα, αξία για τη χώρα και το κοινωνικό σύνολο».