Στη μάχη του greenwashing ρίχνονται οι εταιρείες που ελέγχουν εταιρείες για το αν πληρούν τους όρους ESG. Σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα κληθούν να ακολουθήσουν έναν προτεινόμενο νέο κώδικα δεοντολογίας. Αυτός περιλαμβάνει νέες, υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις σχετικά με το ESG και τους σχετικούς με το κλίμα παράγοντες στις ετήσιες εκθέσεις τους για το 2024 και μετά. Αυτές οι γνωστοποιήσεις θα χρειαστούν έλεγχο από εξωτερικούς ελεγκτές ως διασφάλιση έναντι του greenwashing.

Τρισεκατομμύρια δολάρια έχουν εισρεύσει σε επενδυτικά κεφάλαια που διαφημίζονται ότι έχουν όλα τα «πράσινα» διαπιστευτήρια, αλλά αυτά μπορεί να είναι παραπλανητικά, μια πρακτική γνωστή ως greenwashing. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες καλούνται όλο και περισσότερο να αποκαλύψουν περισσότερα σχετικά με τις ενέργειές τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή και άλλα θέματα όπως η ποικιλομορφία των διοικητικών συμβουλίων.

Σημειώνεται πως κατά 70% αυξήθηκαν τους τελευταίους δώδεκα μήνες οι περιπτώσεις greenwashing από τράπεζες και εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιπροσώπευαν τις περισσότερες περιπτώσεις και μεγάλο μέρος του greenwashing που αφορούσε ισχυρισμούς σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα.

Η Gabriela Figueiredo Dias, πρόεδρος του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Λογιστές (IESBA), είπε ότι προτείνει αναθεωρήσεις και προσθήκες στα πρότυπα δεοντολογίας της για τον έλεγχο πληροφοριών βιωσιμότητας από τις εταιρείες.

Το IESBA είναι ένας ανεξάρτητος παγκόσμιος οργανισμός που θέτει πρότυπα δεοντολογίας για τις επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.