Ξεπερνούν τα 720 εκατ. ευρώ, τα έργα Δήμων που πληρούν τα κριτήρια ESG και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τ.Π.&Δ., Χριστίνα Γιοβάνη, σε τοποθέτησή της στο συνέδριο DDC Investors Summit 2023. Παράλληλα, οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την Ανάπτυξη και Ενεργειακή Απόδοση των ΟΤΑ φτάνουν τα 3 δισ. Ευρώ.

Παρά τις διεθνείς προκλήσεις, η χρηματοδότηση περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων στους Δήμους της χώρας μας, αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα χρηματοδοτικού προγράμματος στην Αυτοδιοίκηση που συνδέεται με τα κριτήρια ESG, είναι το Αντώνης Τρίτσης, στο πλαίσιο του οποίου έχουν ήδη ανατεθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 720 εκ ευρώ. Το 85% αυτών, σχετίζονται με τη βελτίωση του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και την εύρυθμη λειτουργία πόλεων και οικισμών.

Γρήγοροι ρυθμοί στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων

Επιπλέον, όπως ανέφερε η Αναπλ. Πρόεδρος του Τ.Π.&Δ., Χριστίνα Γιοβάνη, τα συνολικά διαθέσιμα προγράμματα για την Ανάπτυξη και Ενεργειακή Απόδοση των ΟΤΑ είναι της τάξης των 3 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Αντώνης Τρίτσης, αλλά και του ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση των μεγάλων κτιρίων του Δημοσίου. Τα προγράμματα σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αντίστοιχα.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων, γίνεται κατά το 50% από ίδιους πόρους του Τ.Π.&Δ. και κατά 50% μέσω πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την οποία το Ταμείο έχει συνάψει σχετική σύμβαση.

Ο στόχος μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Η κυρία Γιοβάνη, επεσήμανε, ότι Δήμοι και Περιφέρειες υποχρεώνονται, εκ των πραγμάτων, να επενδύσουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αναφερόμενη δε στον στόχο μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον κατά 10% για το 2025 και 30% για το 2030 σε σύγκριση με το έτος – βάση 2019, υπενθύμισε ότι, αυτήν την περίοδο, καταρτίζονται τα Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών – ΔΗΣΜΕ.

Ο δρόμος για την χρηματοδότηση περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων, διεθνώς αλλά και στην Ευρώπη, έχει πάντως πολλά εμπόδια. Η έλλειψη πόρων για επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, ο μακροπρόθεσμος ορίζοντας, τα υψηλού ρίσκου επιχειρηματικά μοντέλα αλλά και οι πολλαπλές τεχνολογικές προκλήσεις, είναι κάποια από αυτά.

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, οι πόλεις, όπου κατοικεί περίπου το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι υπεύθυνες για τα 2/3 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και για το 70% και άνω των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Γι΄ αυτό, το μεγάλο ζητούμενο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σήμερα, είναι, όχι μόνον η μείωση του ενεργειακού κόστους, αλλά και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το Τ.Π.&Δ. συνδράμει στην υλοποίηση επενδύσεων φιλικών προς το κλίμα, καθώς άρει την απροθυμία της αγοράς χρηματοδοτώντας, με ανταγωνιστικούς όρους, αναγκαίες επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου. Με ενεργητικό, το οποίο υπερβαίνει τα 10 δις ευρώ, δικό του προϋπολογισμό και διαχειριστική αυτονομία, αποτελεί έναν υγιή δημόσιο οργανισμό που, για πρώτη φορά στην ιστορία του, διαχειρίζεται προγράμματα που θα ξεπεράσουν τα 4 δις. ευρώ. Το Τ.Π.&Δ. έχει θετικά ετήσια αποτελέσματα και απολαμβάνει ρευστότητα άνω του 90%.

Αναγκαία η ενημέρωση για κλιματική αλλαγή – βιώσιμη ανάπτυξη

Επιπλέον, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Γιοβάνη, το Τ.Π.&Δ., ως κύριος χρηματοδότης των ελληνικών ΟΤΑ, υποστηρίζει όλες τις τοπικές αρχές, ανεξαρτήτως μεγέθους, επιχειρησιακής ή τεχνικής ικανότητας. Απαντώντας, τέλος, στην ερώτηση αν χρειαζόμαστε περισσότερα χρηματοδοτικά εργαλεία και σχετικούς κανονισμούς, επεσήμανε, ότι είναι σημαντικό να εξετάζουμε τι θα συνεπάγονται αυτά για τις επενδυτικές αποφάσεις των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι αναγκαία η ενημέρωση των πολιτών για θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς, η μεγάλη πρόκληση, δεν είναι τόσο η χρηματοδότηση, όσο η κατανόηση των θεμάτων αυτών από τους πολίτες.

Σημειώνεται, ότι το DDC Investors Summit 2023 πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή πολλών επενδυτικών οργανισμών από διάφορες χώρας και έδωσε τη δυνατότητα να συζητηθούν αναλυτικά οι επενδυτικές ευκαιρίες και προοπτικές της Ελλάδας.

Στο πάνελ με θέμα την εφαρμογή των αρχών ΕSG στις επενδύσεις, στο οποίο έλαβε μέρος η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τ.Π.&Δ, συμμετείχαν, επίσης, ο κ. Φώτης Κουρμούσης, Εκτελεστικό Μέλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η κυρία Κατερίνα Κόνιαρη, Chief Risk Officer της Export Credit Greece S.A, ο κ. Javier Nuñez de Villavicencio, Διευθύνων Σύμβουλος της Aptimus Capital Partners και ο κ. Γιώργος Λίτσας, Managing Director της GLP Values.