Συνέχιση εργασιών επισκευής και ενίσχυσης του υδαταγωγού της Αραβησσού και πέραν της οδού Γοργοποτάμου προς Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τις ανάγκες της ΕΥΑΘ Α.Ε. και μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων, σηματοδοτεί η υπογραφή της νέας συμφωνίας-πλαίσιο ύψους 4 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης (option) προϋπολογισμού ενός εκατ. ευρώ.

Το βασικό τμήμα του έργου, είχε δημοπρατηθεί την 21η Δεκεμβρίου του 2018 και η συμφωνία- πλαίσιο που είχε υπογραφεί, αφορούσε σε έξι επιμέρους συμβάσεις, οι οποίες περιελάμβαναν την επισκευή- ενίσχυση τμήματος του υδαταγωγού από το όριο της Γ’ Φάσης της ΒΙΠΕΘ μέχρι περίπου την Α’ φάση της ΒΙΠΕΘ στην οδό Γοργοποτάμου, μήκους 3,5 χλμ. περίπου. «Η επισκευή του προαναφερόμενου τμήματος είχε κριθεί απαραίτητη καθώς σύμφωνα με τη μελέτη, σε αυτό το τμήμα είχε εντοπιστεί το 80% των βλαβών κατά το παρελθόν, κυρίως λόγω χημικής προσβολής του οπλισμού», όπως επισημαίνει σε σημερινή της ανακοίνωση η ΕΥΑΘ ΑΕ.

Οι εργασίες που θα γίνουν στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας-πλαίσιο, περιλαμβάνουν σύμφωνα με την εταιρεία εκσκαφή και επιθεώρηση του αγωγού σε τμήματα, ενώ οι ενισχύσεις υλοποιούνται με καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν στον αγωγό να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, χωρίς καμία απολύτως όχληση των καταναλωτών. «Σε συνδυασμό με το έργο διασύνδεσης των υδραγωγείων Αλιάκμονα και Αραβησσού και τη δυνατότητα εναλλακτικών διαδρομών του νερού, η περάτωσή τους θα διασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότηση της Θεσσαλονίκης σε περίπτωση αστοχίας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο υδαταγωγός κατασκευάστηκε μεταξύ 1975-1978 και μεταφέρει νερό από τις πηγές της Αραβησσού στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Δενδροποτάμου κι από εκεί στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης. Είναι αγωγός από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εσωτερική διάμετρο 1,65 μ. και συνολικό μήκος περίπου 56 χλμ., ενώ μεταφέρει 80.000 – 110.000 κ.μ. νερό ημερησίως, δηλαδή το 30%-40% της συνολικής ποσότητας νερού που χρειάζεται το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης καθημερινά, με το υπόλοιπο να εξασφαλίζεται από τον Αλιάκμονα μετά από επεξεργασία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης.