Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα στο νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις -μικρές (εμπεριέχονται και οι πολύ μικρές), μεσαίες και μεγάλες- που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής και έχουν ιδρυθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50%, οπότε θα μπορούν να λάβουν μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα δύνανται να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ. Στην περίπτωση αυτών, το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 40%. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν, επίσης μέχρι 10.000 ευρώ ενίσχυση.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 100% της ενός νέου συστήματος θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας. Εναλλακτικά, μπορούν να καλύψουν το 50% της δαπάνης για την προμήθεια ενός νέου συστήματος ηλιακής θέρμανσης, π.χ. δοχείο αδράνειας – αποθήκευσης θερμότητας ή το 30% για εξοπλισμό ηλιακής θέρμανσης, π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας. Σε ό,τι αφορά την επιδότηση για την αγορά έξυπνων μετρητών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό έως 20% της συνολικής στήριξης που θα λάβει ο δικαιούχος.

Σενάριο ένταξης για μικρή ξενοδοχειακή μονάδα 480 τμ

Σύμφωνα με το παράδειγμα που παραθέτει στο energygame.gr ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, το ξενοδοχείο είναι 30 κλινών (3 αστέρων), ετήσιας λειτουργίας, σε ένα κυκλαδίτικο νησί που έχει συμβατικό σύστημα θέρμανσης (λέβητας πετρελαίου – καλοριφέρ) και για ψύξη χρησιμοποιεί κλιματιστικά παλαιάς τεχνολογίας τύπου split – unit, ενώ το ζεστό νερό χρήσης παράγεται από τον καυστήρα του λέβητα που αποθηκεύεται σε ένα boiler 1000lt.

Οι επεμβάσεις που θα γίνουν είναι η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας, η τοποθέτηση δοχείου αδρανείας 500 λίτρων και σύνδεση του υφιστάμενου boiler με ηλιακούς συλλέκτες στο δώμα του κτιρίου.

Από την ενεργειακή επιθεώρηση της ξενοδοχειακής μονάδας προέκυψε ότι αυτή ανήκει στη «Δ»’ ενεργειακή κλάση και η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται στις 254.5 κιλοβατώρες/τετραγωνικό μέτρο χ 480 τμ = 122.160 κιλοβατώρες για θέρμανση τον χειμώνα και για ψύξη το καλοκαίρι, για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από τον καυστήρα πετρελαίου, για τον φωτισμό, τον αερισμό κλπ (δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για συσκευές).

Με μία μέση τιμή κιλοβατώρας (θερμικής και ηλεκτρικής) στα 12,43 λεπτά, προκύπτει ένα ετήσιο ενεργειακό λειτουργικό κόστος στα 15.190 ευρώ.

Εάν στην ξενοδοχειακή μονάδα γίνουν συγκεκριμένες ενεργειακές επεμβάσεις, όπως η αντικατάσταση του λέβητα πετρελαίου με αντλία θερμότητας, η τοποθέτηση δοχείου αδρανείας 500 λίτρων και η σύνδεση του υφιστάμενου boiler με ηλιακούς συλλέκτες, συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 20 τμ ,για να καλύπτει πάνω από 60% την ετήσια ζήτηση του ζεστού νερού χρήσης του κτιρίου από τον ήλιο, τότε από τους ενεργειακούς υπολογισμούς προκύπτει ότι το κτήριο θα ανέβει μια ενεργειακή κλάση, από την ‘«Δ»’ στην ‘«Γ».

Η συνολική δαπάνη για αυτές τις επεμβάσεις (μία αντλία θερμότητας 80 κιλοβάτ 20 ηλιακοί συλλέκτες συνολικής συλλεκτικής επιφάνειας 20 τμ και ένα δοχείο αδράνειας 500 λίτρων) ανέρχεται συνολικά σε 37.550 ευρώ.

Με αυτή την επένδυση το ετήσιο ενεργειακό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης μειώνεται από τα 15.190 ευρώ στα 9.265 ευρώ, δηλαδή μια μείωση της τάξεως του 40% περίπου, ενώ η απόσβεση γίνεται στα 3,8 έτη περίπου, με δεδομένο ότι το 50% του κόστους επένδυσης στις επιλέξιμες δαπάνες επιδοτείται από το εν λόγω πρόγραμμα και με οροφή τα 10.000 ευρώ. Αρα από τα 37.550 ευρώ τα 10.000 ευρώ θα καλυφθούν από το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα 27.550 με ίδια κεφάλαια ή χαμηλότοκο τραπεζικό δανεισμό.