Η Barclays, ο μεγαλύτερος δανειστής της Βρετανίας στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, δήλωσε στο Reuters ότι θα σταματήσει την άμεση χρηματοδότηση νέων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου και θα περιορίσει ευρύτερα τη χορήγηση δανείων σε ενεργειακές εταιρείες που επεκτείνουν την παραγωγή ορυκτών καυσίμων.

Οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση έργων δεν αναμένεται να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις δραστηριότητές της, δεδομένου του περιορισμένου μεριδίου αγοράς της. Η τράπεζα δεν συγκαταλέγεται στις 15 μεγαλύτερες τράπεζες χρηματοδότησης έργων παγκοσμίως και οι περισσότερες δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει παρόμοιους περιορισμούς.

Από το 2025, η τράπεζα θα περιορίσει την ευρύτερη χρηματοδότηση σε μη διαφοροποιημένες εταιρείες, όπως οι αμιγείς εταιρείες εξερεύνησης, εάν πάνω από το 10% των δαπανών τους κατευθύνεται προς την επέκταση της παραγωγής μακροπρόθεσμα.

Η επικεφαλής του ομίλου της Barclays για τη βιωσιμότητα Laura Barlow δήλωσε ότι η νέα πολιτική αποτελεί μέρος της δέσμευσής της να μειώσει τις εκπομπές που συνδέονται με τον δανεισμό της τράπεζας και να ενισχύσει τη χρηματοδότηση σε πιο πράσινες εναλλακτικές λύσεις.

Η Barclays εστιάζει στην ενεργειακή μετάβαση

«Πρόκειται για την ενίσχυση της εστίασής μας στην ενεργειακή μετάβαση», δήλωσε η Barlow. Η Barlow δήλωσε ότι οι υφιστάμενοι πελάτες του τομέα της ενέργειας upstream που υπερβαίνουν το όριο του 10% θα περάσουν από μια ενισχυμένη διαδικασία εποπτείας που θα εξετάζει επίσης τις επενδύσεις του πελάτη στην απεξάρτηση από τον άνθρακα.

«Δεν θα αποτελεί κόκκινη γραμμή, αλλά… θα ενημερώνει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου», δήλωσε η Barlow.

Η Barclays προστίθεται σε τράπεζες όπως η HSBC και η BNP Paribas που περιορίζουν τον δανεισμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ενώ δεσμεύονται να αυξήσουν τη χρηματοδότηση σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να συμβάλουν στην ανάσχεση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στοχεύοντας σε δανεισμό ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων μέχρι το 2030.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση ShareAction, η οποία είχε πιέσει την Barclays να κάνει περισσότερα για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ότι σε απάντηση στους νέους περιορισμούς απέσυρε προτεινόμενο ψήφισμα των μετόχων που ζητούσε από την τράπεζα να σταματήσει τη χρηματοδότηση νέων έργων επέκτασης.

Η Jeanne Martin, επικεφαλής των τραπεζικών προτύπων της, δήλωσε ότι η κίνηση να περιοριστεί η χρηματοδότηση σε έργα επέκτασης και να τεθούν κλιματικά τεστ για όλους τους πελάτες ήταν θετικό να δει, αν και εξακολουθεί να έχει ανησυχίες, μεταξύ άλλων γύρω από τη χρηματοδότηση της τράπεζας για το fracking.

«Έχουμε εκκρεμείς ανησυχίες.. γι’ αυτό και έχουμε καταστήσει σαφές στην τράπεζα ότι θα εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζει την πολιτική της για τα ορυκτά καύσιμα και δεν θα διστάσουμε να κλιμακώσουμε εκ νέου την εμπλοκή μας εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την… πρόοδο», δήλωσε η ίδια.

Η τράπεζα ήταν ο μεγαλύτερος χρηματοδότης ορυκτών καυσίμων στην Ευρώπη μεταξύ 2016 και 2022 και ο δεύτερος μεγαλύτερος το 2022, όπως έδειξε έκθεση της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Rainforest Action Network, αν και το μεγαλύτερο μέρος της προερχόταν από εταιρικά δάνεια και όχι από τη χρηματοδότηση έργων.

Ο Barlow δήλωσε ότι η χρηματοδότηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στον ισολογισμό της τράπεζας ως ποσοστό των συνολικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ήταν λιγότερο από 2%, ενώ η χρηματοδότηση του τομέα από τις κεφαλαιαγορές ήταν μικρότερη από το 3% της συνολικής δραστηριότητας.

Οι εκπομπές που συνδέονται με τον δανεισμό της Barclays στον ενεργειακό τομέα μειώθηκαν κατά 32% μεταξύ 2020 και 2022, ξεπερνώντας τον στόχο μείωσης κατά 15%, ανέφερε η τράπεζα στην ετήσια έκθεσή της για το 2022.

Οι πρόσθετοι περιορισμοί που εισήγαγε η Barclays περιλαμβάνουν τη μη χρηματοδότηση για έρευνα και παραγωγή στον Αμαζόνιο και, από τον Ιούνιο του 2024, τη μη χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που αντλούν πάνω από το 20% της παραγωγής τους από μη συμβατικές πηγές, όπως η άμμος πετρελαίου.

Όλοι οι εταιρικοί πελάτες της Barclays στον ενεργειακό τομέα θα πρέπει να παρουσιάσουν σχέδια μετάβασης ή στρατηγικές απαλλαγής από τον άνθρακα έως τον Ιανουάριο του 2025, παράλληλα με στόχους μείωσης του μεθανίου για το 2030, και δέσμευση για τερματισμό όλων των μη απαραίτητων εξαερισμών και καύσεων μέχρι το 2030.

Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να έχουν βραχυπρόθεσμους καθαρά μηδενικούς ευθυγραμμισμένους στόχους για τις εκπομπές Scope 1 και 2 – αυτές που συνδέονται με τις δικές τους δραστηριότητες και τη χρήση ενέργειας – μέχρι τον Ιανουάριο του 2026.

Ο επικεφαλής της Barclays για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, την εταιρική και επενδυτική τράπεζα Daniel Hanna δήλωσε ότι η τράπεζα εξέτασε πάνω από 80 μεταβλητές κατά την αξιολόγηση των σχεδίων απεξάρτησης των πελατών από τον άνθρακα και είχε δεσμευτεί να εξετάσει 750 οντότητες πελατών κατά την τελευταία Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Τον Ιανουάριο, η Barclays ανακοίνωσε τον σχηματισμό μιας νέας ομάδας ενεργειακής μετάβασης για την παροχή στρατηγικών συμβουλών στους πελάτες της σε όλα τα θέματα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τις λύσεις που βασίζονται στη φύση και τη δέσμευση άνθρακα.