Στις περισσότερες από τις 14 βιομηχανίες της περιοχής που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τη θεομηνία Daniel (και την θεομηνία «Elias» που ακολούθησε) οι ζημιές αποκαταστάθηκαν σε διάστημα ενός – τριών μηνών υποστηρίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος Αθανάσιος Συριανός.

Σε συνέντευξή του στην «Θεσσαλία Βόλου» ο κ. Συριανός τονίζει πως μικρό ποσοστό των βιομηχανιών που δέχθηκαν βαρύ πλήγμα από τις θεομηνίες αναμένει πως θα έχει ολοκληρώσει τα έργα αποκατάστασης σύντομα. Από τα στοιχεία του Συνδέσμου προκύπτει πως οι μεγαλύτερες ζημιές εντοπίζονται στην καταστροφή του μηχανολογικού τους εξοπλισμού σε ποσοστό 70% της συνολικής ζημιάς που υπέστη η κάθε επιχείρηση. Το συνολικό ύψος της ζημιάς στις 14 επιχειρήσεις υπολογίζεται στα 30 εκατ. ευρώ. Μία από τις προτεραιότητες του συνδέσμου ήταν και «οι συναντήσεις με εκπροσώπους της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ Βελεστίνου και τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τριαντόπουλο για την αντιμετώπιση των αιτιών που δημιούργησαν τα πλημμυρικά φαινόμενα στην εν λόγω ΒΙΠΕ».