Η αμερικανική πετρελαϊκή εταιρία ExxonMobil ανακοίνωσε πτώση 54% στα ετήσια καθαρά κέρδη, ύψους 36 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, καθώς οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου βυθίστηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, αν και η παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου ήταν η ίδια με το 2022, όπως γράφει το upstream.

Κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του τέταρτου τριμήνου του 2023 και ολόκληρου του έτους, η εταιρεία δήλωσε ότι δημιούργησε ετήσιες ταμειακές ροές ύψους 55,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διένειμε 32,4 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους.

Το ετήσιο κέρδος των 36 δισ. δολαρίων ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί και ξεπέρασε τις προσδοκίες των αναλυτών.

Άλλα σημαντικά σημεία ήταν η αυξημένη παραγωγή στη Γουιάνα και τη λεκάνη της Πέρμιας κατά 18% έναντι του 2022 και η ετήσια απόδοση ρεκόρ διυλιστηρίων.

Η εταιρεία πούλησε 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια μη βασικών περιουσιακών στοιχείων και πραγματοποίησε δύο σημαντικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς της Denbury ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων συν τη συμφωνία συγχώνευσης με την Pioneer Natural Resources για να βοηθήσει στη «μεταμόρφωση της επιχείρησής της Upstream».

«Η συνεπής στρατηγική μας και η αριστεία εκτέλεσης σε ολόκληρη την επιχείρηση απέφεραν κορυφαία κέρδη στον κλάδο και μας επέτρεψαν να επιστρέψουμε περισσότερα μετρητά στους μετόχους από τους ομολόγους μας το 2023 1», δήλωσε ο Darren Woods, διευθύνων σύμβουλος.

«Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν τις θεμελιώδεις βελτιώσεις που έχουμε κάνει στην επιχείρησή μας, αντανακλώντας την πρόοδό μας στην αναβάθμιση του χαρτοφυλακίου μας μέσω επενδύσεων σε πλεονεκτικά έργα και επιλεγμένες εκποιήσεις, ενώ, ταυτόχρονα, οδηγούμε σε υψηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας σε όλη την επιχείρηση».

Όσον αφορά την απόδοση του τομέα, η ταμειακή μηχανή της ExxonMobil – το τμήμα πετρελαίου και φυσικού αερίου – σημείωσε κέρδη ολόκληρου του έτους ύψους 21,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια λιγότερα από ό, τι το 2022.

Τα αναγνωρισμένα στοιχεία για το έτος μείωσαν τα κέρδη κατά 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εξαιρουμένων των εντοπισμένων στοιχείων, τα κέρδη ανάντη μειώθηκαν κατά 15,8 δισ. δολάρια λόγω χαμηλότερων ρευστών συναλλαγών και ρευστοποιήσεων φυσικού αερίου και των μη διευθετημένων παραγώγων κατά 2,4 δισ. δολάρια.

Η καθαρή παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2023 ήταν 3,7 εκατομμύρια βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως, σύμφωνα με το προηγούμενο έτος.

Η συγχώνευση 59,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων με την Pioneer Natural Resources, η οποία σύμφωνα με την ExxonMobil αναμένεται να αποφέρει διψήφιες αποδόσεις, αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024.