Ξεκίνησε, χθες, Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου, ο «2ος Έκτακτος Κύκλος Κινητικότητας έτους 2024 (ΡΑΑΕΥ)» για τη στελέχωση της με αποσπάσεις 20 συνολικά υπαλλήλων σε δύο θεματικούς κλάδους της:

  • Θεματικός Κλάδος Υδάτων
  • Θεματικός Κλάδος Αποβλήτων

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4873/2021 και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας (ΚΕΚ) εγκρίθηκε η απόσπαση 10 ατόμων ανά θεματικό Κλάδο (20 συνολικά) με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου-μόνιμο προσωπικό ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2024.

Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υλοποίηση της διαδικασίας παρατίθενται στο εγχειρίδιο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Απογραφής, στη διαδρομή: Κινητικότητα- Οδηγίες Χρήσης (http://www.apografi.gov.gr/manuals.html).