Μέσα στο 2025 θα έχει ολοκληρωθεί το φωτοβολταϊκό πάρκο «Φοίβη», ισχύος 550 MW, που αναπτύσσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας σε μια επένδυση που αγγίζει τα 370 εκατ. ευρώ. Αν δεν είναι το μεγαλύτερο υπό κατασκευή φωτοβολταϊκό στην Ευρώπη είναι ένα από τα μεγαλύτερα. 

Πρόκειται για μια από τις επενδύσεις που προωθεί αυτή την περίοδο ο όμιλος ΔΕΗ προκειμένου να πιάσει τον στόχο για εν λειτουργία μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος 8,9 GW σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία μέχρι το 2026. Η ΔΕΗ έχει σήμερα χαρτοφυλάκιο 18 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης ενώ μονάδες ΑΠΕ ισχύος 1,9 GW βρίσκονται υπό κατασκευή. Το φωτοβολταϊκό «Φοίβη» δείχνει και πως αξιοποιεί η επιχείρηση τα πλεονεκτήματα που διαθέτει με τις μεγάλες εκτάσεις των παλαιών λιγνιτωρυχείων οι οποίες διαθέτουν και πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές δικτύων. 

Στο στόχο των 8,9 GW περιλαμβάνονται και τα υδροηλεκτρικά (με προβλεπόμενη ισχύ 3,4 GW το 2026). Εκείνη τη χρονιά, όμως, τα φωτοβολταϊκά θα περάσουν στην πρώτη θέση με βάση το μερίδιο στις ΑΠΕ του ομίλου αφού η συνολική τους ισχύς θα προσεγγίσει τα 3,6 GW με την προβλεπόμενη ισχύ των αιολικών στα 1,7 GW. Η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον και τις κινήσεις της ΔΕΗ στην Βουλγαρία και στις άλλες γειτονικές αγορές (εκτός Ρουμανίας) καθώς έχει θέσει ως στόχο τη λειτουργία μονάδων ΑΠΕ μισού GW μέχρι το 2026.