Τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) με υπεράκτια αιολικά έργα στις ακτές της Ολλανδίας, υπέγραψε η Google, εντείνοντας τις προσπάθειές της για την οικολογική παροχή ενέργειας και την επίτευξη των κλιματικών στόχων.

Όπως σημειώνει το Reuters, οι προγραμματιστές έργων ανανεώσιμης ενέργειας συνδέουν ολοένα και περισσότερο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μακροπρόθεσμες PPAs για να παρέχουν ασφάλεια εσόδων, ενώ οι εταιρικοί αγοραστές είναι πρόθυμοι να κλειδώσουν την προμήθεια και να διασφαλίσουν ότι πληρούν τους στόχους για την προμήθεια καθαρής ενέργειας.

Στο πλαίσιο του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα υπεράκτιου αιολικού PPA, η Google συμφώνησε να λάβει 478 μεγαβάτ (MW) ενέργειας από δύο νέα αιολικά πάρκα που αναπτύχθηκαν από τις κοινοπραξίες Crosswind & Ecowende Consortia, κοινοπραξίες μεταξύ των ενεργειακών εταιρειών Shell και της ολλανδικής εταιρείας κοινής ωφέλειας Eneco. Ανακοίνωσε επίσης μικρότερες συμφωνίες PPAs για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία, την Πολωνία και το Βέλγιο, αλλά δεν αποκάλυψε οικονομικές λεπτομέρειες των συμφωνιών.

«Η φιλοδοξία μας να λειτουργούμε με ενέργεια χωρίς άνθρακα όλο το εικοσιτετράωρο έως το 2030 απαιτεί λύσεις καθαρής ενέργειας σε κάθε δίκτυο όπου δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο Matt Brittin, πρόεδρος της Google στην περιοχή EMEA.

Πολλές εταιρείες με παρόμοιους στόχους εργάζονται επί του παρόντος σε ετήσια βάση, αντιστοιχίζοντας τις PPAs  ή τις αγορές πιστοποιητικών ανανεώσιμης ενέργειας με την ετήσια χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Google, ωστόσο, επιδιώκει να αντιστοιχίζει κάθε ώρα χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας με μια ώρα παραγωγής καθαρής ενέργειας, κάτι που οι υποστηρικτές της μεθόδου λένε ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα την πραγματική χρήση ενέργειας των εταιρειών.