Υψώνει ανάστημα απέναντι στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, το Ίδρυμα Vodafone με το Oceanus Lab του Πανεπιστημίου Πατρών, και χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία και συντονισμένη δράση, αναζητά λύσεις που ξεπερνούν τα όρια της καθιερωμένης σκέψης. Γι’ αυτό, με έρευνα και ζήλο, εξακολουθεί να «αγκαλιάζει» τα υποθαλάσσια δάση της Ποσειδωνίας και να υπερασπίζεται με τη βοήθεια της τεχνολογίας και της επιστήμης, την προστασία τους.

Μόνο στην Ελλάδα η συνολική έκταση της Ποσειδωνίας εκτιμάται ότι παράγει περίπου 65 χιλιάδες τόνους οξυγόνου την ημέρα και απορροφά περίπου 200 χιλιάδες τόνους άνθρακα τον χρόνο καθιστώντας την, έναν από τους σημαντικότερους Πνεύμονες της Μεσογείου.

Τα λιβάδια του βυθού, είναι πολύτιμα και για ακόμη έναν λόγο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η οικονομική αξία των οικοσυστημικών υπηρεσιών της Ποσειδωνίας ανέρχεται στα 172 ευρώ m2, που για το σύνολο του ελληνικού χώρου μεταφράζεται σε περίπου 470 δισ. ευρώ/χρόνο. Γι΄ αυτό και η διαφύλαξη του συγκεκριμένου -ευάλωτου- υποθαλάσσιου περιβάλλοντος είναι άκρως ζωτικής σημασίας.

Το Ίδρυμα Vodafone ξεκίνησε το ταξίδι για την προστασία της Ποσειδωνίας, τον Σεπτέμβριο του 2023 σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας (Oceanus Lab) του Πανεπιστημίου Πατρών, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του κ. Γιώργου Παπαθεοδώρου (καθηγητής Περιβαλλοντικής και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας).

Οι πρώτες χαρτογραφήσεις της Ποσειδωνίας έγιναν στις περιοχές της Πάρου, της Αντιπάρου και της Σύρου. Με τη χρήση εξελιγμένων ηχοβολιστικών και ρομποτικών συστημάτων, καθώς και υποβρύχιων τηλεκατευθυνόμενων οχημάτων, ερευνήθηκαν και αποτυπώθηκαν περισσότερα από 215 τετραγωνικά χιλιόμετρα βυθού.

Παράλληλα, μέσω 88 υποθαλάσσιων κινηματογραφικών λήψεων πυθμένα, συνολικής διάρκειας σχεδόν 30 ωρών, αποκαλύφθηκε η πολυμορφία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Ανάμεσα στα ευρήματα των αποστολών αναδείχθηκαν το ύψος των φυλλωμάτων, ο τύπος του βυθού καθώς και το πάχος του ιζήματος στις περιοχές αυτές.

Ταυτόχρονα, εντοπίστηκαν και αποτυπωθήκαν σημάδια αλλοίωσης και υποβάθμισης σε διάφορες περιοχές, αποδεικνύοντας την επιρροή των ανθρωπογενών παρεμβάσεων καθώς τα λιβάδια της Ποσειδωνίας απειλούνται από διάφορους παράγοντες όπως, για παράδειγμα τη ρύπανση των υδάτων, την υπεραλίευση και την αγκυροβόληση σκαφών. Εάν σκεφτεί κανείς ότι η επέκταση του ίδιου του φυτού, σε περίπτωση υποβάθμισης-αποψίλωσης του, απαιτεί περίπου έναν αιώνα για να φτάσει το ένα μέτρο, καταλαβαίνουμε αυτομάτως ότι μιλάμε για υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης του συγκεκριμένου είδους. Γι΄ αυτό και χρήζει άμεσης σειράς δράσεων που συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εκστρατείες ευαισθητοποίησης καθώς και τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «Citizen Science», στόχος της οποίας θα είναι η ζωντανή ενημέρωση και η ενεργή συμμετοχή του κοινού μέσω του δικτύου της Vodafone.

Σημαντικά ευρήματα από τη φιλόδοξη αποστολή του Ιδρύματος Vodafone έχουν ήδη αναδειχθεί, ενώ ο προσδιορισμός των στρατηγικών περιοχών στο Αιγαίο Πέλαγος είναι η πρώτη σειρά ερευνών, με στόχο να παρέχει τα εργαλεία για ασφαλή εκτίμηση της έκτασης της Ποσειδωνίας στον ελληνικό χώρο.

Οι επόμενοι σταθμοί του Vodafone Posidonia είναι τα νησιά της Μυκόνου και της Δήλου.

Ο… επίγειος κόσμος του Ιδρύματος Vodafone, θα συνεχίζει να δίνει τον καλύτερο εαυτό του, για τον κόσμο του βυθού.

Μάθετε για τα δάση της Ποσειδωνίας και τη δράση του Ιδρύματος εδώ.