Αύξηση κεφαλαίου ύψους 20 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η MORE, η θυγατρική εταιρεία της Motor Oil που δραστηριοποιείται στις ΑΠΕ και την προώθηση της πράσινης ενέργειας.

Ειδικότερα, την 26/01/2024 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) το από 26/01/2024 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε με το οποίο πιστοποιήθηκε η ολική καταβολή της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 20.000.000,00 ευρώ καθώς και η υπέρ το άρτιο αξία ποσού ύψους 80.000.000,00 ευρώ, που αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 19/01/2024.

Πρόκειται για την 8η αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας μέσα στα τελευταία 6 χρόνια και πλέον το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 119,5 εκ. ευρώ.

Ο Όμιλος Motor Oil την τελευταία διετία έχει συνεχή ανάπτυξη και κάνει στοχευμένες επενδύσεις, για την επιτάχυνση της πράσινη μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό ολοκληρώθηκε πρόσφατα και η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της ΑΝΕΜΟΣ RES που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για τη MORE, καθώς πλέον μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα λειτουργίας, ανάπτυξης και ενεργειακής διαχείρισης των έργων της και να επωφεληθεί από την πλήρη αυτονομία στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΝΕΜΟΣ RES. Ειδικότερα, η ενοποίηση των οργανογραμμάτων των δύο εταιρειών θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου οργανωτικού σχήματος ενώ η MORE θα διαθέτει απόλυτη κυριότητα στα έργα ΑΠΕ της ΑΝΕΜΟΣ RES, τα οποία βρίσκονται στα τελευταία στάδια ανάπτυξης.

Η MORE αποτελεί σημαντικό βραχίονα της ενεργειακής μετάβασης του Ομίλου Motor Oil και με τη συνεχή ενδυνάμωσή της, ο όμιλος τρέχει στην «κούρσα» του πράσινου μετασχηματισμού. Από το 2021, τριπλασίασε την ισχύ των ΑΠΕ σε λειτουργία από 279 MW σε 837 MW, κάνοντας συντομότερα εφικτό το στόχο για το 2030, που είναι 2,0 GW. Αντίστοιχα έχει αυξήσει τα πράσινα EBITDA εκπληρώνοντας σχεδόν το 45% του στόχου για το 2030, ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει ένα σύγχρονο χαρτοφυλάκιο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 837 MW, το 94% του οποίου είναι μονάδες παραγωγής με βάση την αιολική ενέργεια. Επιπρόσθετα, διαχειρίζεται έργα σε διάφορα στάδια ανάπτυξης συνολικής ισχύος 2.2 GW. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο 2023, αδειοδοτήθηκαν περισσότερα από 450 MW νέα έργα με περιβαλλοντικές άδειες, ενώ λήφθηκαν τελικοί όροι σύνδεσης με το δίκτυο για 287 MW. Κατά τα επόμενα 4 χρόνια, αναμένεται να κατασκευαστούν 311MW νέων ΑΠΕ που σήμερα είναι έτοιμα προς κατασκευή ή έχουν ήδη εξασφαλίσει την τελική σύνδεση με το δίκτυο. Επιπλέον, η MORE έχει ήδη εξασφαλίσει περιβαλλοντικές άδειες για 895MW και έχει άδειες παραγωγής για λιγότερο ώριμα έργα που υπερβαίνουν την ισχύ του 1GW.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ανάπτυξη της πλατφόρμας ηλεκτροκίνησης σε μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, αυξάνοντας τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από λιγότερα από 200 το 2021, σε πάνω από 1.000 σήμερα, ενώ ο στόχος του 2030, που είναι 4.000.