Διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος η Titan Cement International (TCI). Απέκτησε δικαιώματα παραχώρησης στο ορυχείο ποζολάνης του Vezirhan, στον Ανατολικό Μαρμαρά της Τουρκίας

Η ποζολάνη, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, είναι ένα υλικό με αυξανόμενη σημασία για τη βιομηχανία τσιμέντου. Η απόκτηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν υποστηρίζει μόνο τις προσπάθειες του Ομίλου ΤΙΤΑΝ να διασφαλίσει μακροπρόθεσμα αποθέματα για δική του χρήση ή για εμπορία, αλλά επιπλέον ενισχύει την αναπτυξιακή στρατηγική του για το 2026, που εστιάζει στον διπλασιασμό του παραγόμενου όγκου «πράσινου» τσιμέντου και στην επιτάχυνση της διάθεσης στην αγορά νέων «πράσινων» προϊόντων.

Η νέα αυτή κίνηση του Τιτάνα έρχεται σε συνέχεια της απόκτησης συμμετοχής στην εταιρία Περλίτες Αιγαίου, που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση περλίτη και ποζολάνης στο Γυαλί του Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Και οι δύο συναλλαγές συνάδουν με τους στόχους του Τιτάνα για την κατά 35% μείωση των εκπομπών του άνθρακα ως το 2030 (Αναφέρεται στις εκπομπές άνθρακα από τις δραστηριότητες του Ομίλου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990) και την αύξηση του μεριδίου «πράσινων» προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό του σε πάνω από 50%.

Ο Χρήστος Παναγόπουλος, Διευθυντής Τομέα Ανατολικής Μεσογείου του Ομίλου, σχολίασε: «Η πρόσβαση στα μεγάλα αποθέματα και την υψηλής ποιότητας πρώτη ύλη που προσφέρει το ορυχείο του Vezirhan θα επιτρέψει στον Τιτάνα να διευρύνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος που προσφέρει στους πελάτες του. Το ορυχείο έχει πρόσβαση σε βαθύ λιμάνι και σιδηρόδρομο, γεγονός που διευκολύνει τόσο την από ξηράς όσο και τη δια θαλάσσης μεταφορά σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Τιτάνας ανά τον κόσμο».

Ο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Ομίλου, προσέθεσε: «Το να είμαστε έτοιμοι για ένα μέλλον με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα είναι κάτι περισσότερο από μια απλή φιλοδοξία για τον Τιτάνα. Η απόκτηση δικαιωμάτων παραχώρησης στο ορυχείο ποζολάνης του Vezirhan αποτελεί μέρος του ευρύτερου οδικού μας χάρτη, ο οποίος περιλαμβάνει πάνω από 100 πρωτοβουλίες μείωσης των εκπομπών CO₂ και καλύπτει όλες τις γεωγραφίες και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας».