Η Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, θυγατρική εταιρείας της ΔΕΠΑ Εμπορίας απάντησε –μετά τη χθεσινή ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)– μεταξύ άλλων, πως «το τελευταίο χρονικό διάστημα η εταιρεία γίνεται αποδέκτης μίας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία δημιουργεί εντυπώσεις και ένα κλίμα ανασφάλειας, σε μια περίοδο που μείζον ζητούμενο είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή ο οποίος θα δύναται να επιλέγει μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το πλέον συμφέρον προϊόν».

Και προσθέτει για τη ΡΑΑΕΥ ότι «η εταιρεία σεβόμενη τον θεσμικό ρόλο της Αρχής αναγνωρίζει το έργο που αυτή επιτελεί, ωστόσο δεν αποστερείται των δικαιωμάτων της να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση αμφισβήτησης των αποφάσεών της».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της «Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας»:

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας Ρεύμα ΜΑΧΙ Home Fixed, προϊόν που λάνσαρε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας στις 12/1, η εταιρεία θέλει να καταστήσει σαφές ότι:

Η εταιρεία έχει εγγράφως τοποθετηθεί στο σύνολο των σημείων της ανακοίνωσης της ΡΑΑΕΥ, σχετικά με το προϊόν MAXI HOME FIXED.

Συγκεκριμένα, με επιστολή απάντηση που εστάλη στην ΡΑΑΕΥ τη Δευτέρα 22/1 η εταιρεία τοποθετήθηκε τεκμηριωμένα σε όλα τα σημεία που αφορούν

  1. στους αναλυτικούς όρους του προσφερόμενου προϊόντος και τα χαρακτηριστικά του
  2. την κατηγοριοποίησή του
  3. τους όρους του προϊόντος ως προς την τήρηση των αρχών της διαφάνειας, συγκρισιμότητας κι επαληθευσιμότητας
  4. την επικοινωνιακή προβολή
  5. τη χρωματική σήμανση και
  6. τους διαφανείς όρους της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης.

Η εταιρεία σαφώς αναγνωρίζει πως το έργο της Αρχής είναι να ελέγχει τη συμμόρφωση των προσφερόμενων τιμολογιακών προϊόντων των προμηθευτών προς τις διατάξεις του νομοθετικού/κανονιστικού πλαισίου και ιδίως του Κώδικα Προμήθειας και των σχετικών αποφάσεων της Αρχής, αλλά το έργο της οφείλει να επιτελείται πάντα προς το συμφέρον του καταναλωτή.

Η εταιρεία σεβόμενη τον θεσμικό ρόλο της Αρχής αναγνωρίζει το έργο που αυτή επιτελεί, ωστόσο δεν αποστερείται των δικαιωμάτων της να απευθυνθεί στις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση αμφισβήτησης των αποφάσεών της. Συναφώς, η ρυθμιστική αρχή υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες, οι οποίες οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα άμυνας των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα η εταιρεία γίνεται αποδέκτης μίας επικοινωνιακής πολιτικής η οποία δημιουργεί εντυπώσεις και ένα κλίμα ανασφάλειας, σε μια περίοδο που μείζον ζητούμενο είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού και η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του καταναλωτή ο οποίος θα δύναται να επιλέγει μέσα σ’ ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το πλέον συμφέρον προϊόν.

Ως εκ τούτου, το Φυσικό Αέριο και ο όμιλος ΔΕΠΑ Εμπορίας παραμένουν σταθεροί και συνεπείς στον σκοπό τους για την προσφορά ενός προϊόντος ιδιαίτερα ευνοϊκού για τον καταναλωτή, απαλλαγμένο από όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους θέσαμε υπόψη των καταναλωτών με στόχο την πλήρη και διαφανή πληροφόρησή τους.

Εκτιμούμε ότι το συμφέρον/ το όφελος του καταναλωτή, σε μια περίοδο μάλιστα που η ανάγκη μείωσης των τιμών και ενίσχυσης του ανταγωνισμού είναι στόχος όλων των εμπλεκομένων φορέων στην ενέργεια θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσπάθειας όλων.

Το ιστορικό της διαμάχης ΡΑΑΕΥ – Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Όλα ξεκίνησαν όταν η Φυσικό Αέριο ανακοίνωσε την απόφασή της να προωθήσει στην αγορά το τιμολόγιο «Ρεύμα MAXI Home Fixed» με σταθερή τιμή για οκτώ μήνες, έναντι 12 μηνών που προβλέπει ο Κώδικας Προμήθειας. Όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της ρυθμιστικής αρχής, η οποία, κάλεσε τη θυγατρική εταιρεία του κρατικού ομίλου ΔΕΠΑ Εμπορίας να αποσύρει το εν λόγω προϊόν, καθώς έκρινε ότι «παραβιάζει τον ανταγωνισμό» και ότι «δεν εντάσσεται σε καμία από τις κατηγορίες των χρωματιστών τιμολογίων». Σε αυτό το πλαίσιο, απέστειλε επιστολή στην εταιρεία, έπειτα και από σχετική απόφαση που έλαβε η Ολομέλεια.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα είτε να προσθέσει στο εν λόγω προϊόν μια διάρκεια κυμαινόμενης χρέωσης είτε να αποσύρει τη ρήτρα αποχώρησης. Σε αυτήν την περίπτωση, το εν λόγω προϊόν θα ενταχθεί στα «κίτρινα» τιμολόγια.

Πάντως, να σημειωθεί ότι σήμερα το πρωί έγινε γνωστό πως το υπουργείο Περιβάλλοντος έρχεται να δώσει λύση στη διαμάχη που έχει προκύψει. Με υπουργική απόφαση που θα τροποποιεί τη ρύθμιση για τη χρωματική σήμανση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, θα δίνει τη δυνατότητα ένταξης στα σταθερά (μπλε) τιμολόγια και προϊόντων με σταθερή χρέωση τουλάχιστον έξι μηνών. Έτσι θα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα που έχει προκύψει με το προϊόν της Φυσικό Αέριο που προσφέρει σταθερή τιμή για οκτώ και όχι για 12 μήνες.