Επι τάπητος τέθηκε το ζήτημα επιτάχυνσης στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Grid Telecom, θυγατρικής εταιρείας και φορέα τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ και του Διαχειριστή Συστήματο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Βουλγαρίας ESO- EAD, κατά την επίσκεψη της διοίκησης του ESO- EAD στην Αθήνα. Η επίσκεψη έγινε με αφορμή με αφορμή τη συμμετοχή της στην Υπουργική Συνδιάσκεψη του CESEC και στην ειδική εκδήλωση για τα εγκαίνια της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (Νέα Σάντα-Maritsa East).

Η Grid Telecom και ο ESO EAD σχεδιάζουν την αξιοποίηση των οπτικών ινών που είναι εγκατεστημένες στις δυο Γραμμές Μεταφοράς Υπερυψηλής Τάσης μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας. Με αυτόν τον τρόπο θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία της ψηφιακής λεωφόρου Balkans Digital Highway που συνάδει με τους στόχους της Παγκόσμιας Τράπεζας στην ευρύτερη περιοχή και αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, μέσω των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δυο εταιρείες έχουν θέσει ως κοινό στρατηγικό στόχο την εμπορική εκμετάλλευση των διαθέσιμων δικτύων οπτικών ινών και άλλων υφιστάμενων υποδομών, δημιουργώντας νέες ροές εσόδων από επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χονδρική αγορά διεθνών τηλεπικοινωνιών.

Επιδίωξη είναι η κατασκευή ενός εναλλακτικού περιφερειακού δικτύου τηλεπικοινωνιών στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη, με γεωγραφικά συντομότερη όδευση και εξαιρετικά χαμηλή απόκριση σε σχέση με υφιστάμενα παραδοσιακά δίκτυα, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια, ισχυρή εφεδρεία και εναλλακτικές διασυνδέσεις με υπερυψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Ο Διευθυντής της Grid Telecom κ. Γιώργος Ψυρρής, δήλωσε: «Στη συγκυρία της ψηφιακής μετάβασης, η τηλεπικοινωνιακή διασυνδεσιμότητα αποτελεί στρατηγικό στόχο μας. Η συνεργασία μας με τον ESO EAD θα δημιουργήσει μία νέα υπερσύγχρονη τηλεπικοινωνιακή γέφυρα για ακόμα γρηγορότερη και πιο αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων στα Βαλκάνια και τη ΝΑ Ευρώπη. Η Grid Telecom μέσα από την τεχνολογική αναβάθμιση του εγχώριου κορμού οπτικών ινών και τη συνεχή επέκταση των σημείων σύνδεσης του δικτύου της προς την κεντρική Ευρώπη και άλλους διεθνείς προορισμούς, θα συνεχίσει να δημιουργεί αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές συνέργειες συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της ευρύτερης περιοχής».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ESO EAD κ. Angelin Tsachev, δήλωσε: «Οι υποδομές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που μοιραζόμαστε με την Ελλάδα διαφοροποιούν τη λειτουργία μας και διευρύνουν τις δυνατότητές μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η διπλή ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας, η οποία μας επιτρέπει τώρα να προσφέρουμε και αξιόπιστες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στην περιοχή των Βαλκανίων. Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον Πρόεδρο και όλα τα στελέχη του ομίλου ΑΔΜΗΕ για την παραδοσιακά άριστη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι βέβαιος ότι η κοινή μας προσπάθεια θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και να αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες, όπως αυτή».