Η Commerzbank ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι αγόρασε πλειοψηφικό μερίδιο στον διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων Aquila Capital, ο οποίος επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει τη ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις και να ενισχύσει το εισόδημα που σχετίζεται με προμήθειες. Η γερμανική τράπεζα δήλωσε ότι αγοράζει το 74,9% της Aquila, ενώ το υπόλοιπο 25,1% παραμένει στη μητρική εταιρεία της Aquila. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πρόσθεσε.

Με τη συνεργασία αυτή, η Aquila Capital Investmentgesellschaft αποσκοπεί στο να επεκτείνει την προσφορά της στους τομείς της καθαρής ενέργειας, των πράσινων υποδομών και των βιώσιμων επενδυτικών λύσεων σε ακίνητα σε ιδιώτες πελάτες και σε ένα ευρύ φάσμα θεσμικών και επιχειρηματικών πελατών. Στόχος της συνεργασίας είναι να επιταχυνθεί σημαντικά η ανάπτυξη της Aquila Capital Investmentgesellschaft και να εξελιχθεί η εταιρεία σε έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων για βιώσιμες επενδυτικές στρατηγικές στην Ευρώπη.

Η Aquila Capital Investmentgesellschaft αναμένεται να επωφεληθεί από το ισχυρό εμπορικό σήμα της Commerzbank και το ευρύ δίκτυο διανομής της με σχεδόν 11 εκατομμύρια ιδιωτικούς και εταιρικούς πελάτες, 26.000 ομάδες εταιρικών πελατών και ένα παγκόσμιο δίκτυο με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες. Σύμφωνα με τη φιλοδοξία της Commerzbank να διευκολύνει την ενεργειακή μετάβαση, η τράπεζα θα αποκτήσει πρόσβαση στην επενδυτική τεχνογνωσία της Aquila Capital Investmentgesellschaft, επιτρέποντάς της να επεκτείνει τη θέση της στην αγορά στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.

Η συνεργασία αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εταιρική ιστορία της Aquila Capital Investmentgesellschaft και αποτελεί τη βάση για αμοιβαία ανάπτυξη. Διασφαλίζει τη διαχειριστική ανεξαρτησία της Aquila Capital Investmentgesellschaft, καθώς παραμένει αυτόνομη στις λειτουργίες, τις επενδυτικές αποφάσεις, την ανάπτυξη προϊόντων και την εκπροσώπηση της μάρκας. Ταυτόχρονα, οι πελάτες της Commerzbank θα αποκτήσουν πρόσβαση σε ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία των ιδιωτικών αγορών μέσω αυτής της συνεργασίας. Η συνέχεια διασφαλίζεται επίσης σε επίπεδο ηγεσίας. Οι υφιστάμενες ομάδες διοίκησης και διαχείρισης κεφαλαίων της εταιρείας θα διατηρήσουν τους ρόλους τους. Η μητρική εταιρεία, ο όμιλος Aquila Group, παραμένει δεσμευμένη μακροπρόθεσμα και θα διατηρήσει τον κεντρικό της ρόλο στη διαμόρφωση της μελλοντικής ανάπτυξης της Aquila Capital Investmentgesellschaft. Η σύμπραξη ενισχύεται από συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ της Commerzbank και του ομίλου Aquila, από τις οποίες θα επωφεληθούν οι επενδυτές και τα δύο μέρη.

Τα μέρη συμφώνησαν να μην αποκαλύψουν τις οικονομικές λεπτομέρειες της συναλλαγής. Υπόκειται επίσης στις απαραίτητες επίσημες εγκρίσεις. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριμήνου του 2024.

Ο Roman Rosslenbroich, Διευθύνων Σύμβουλος και συνιδρυτής της Aquila Group, σχολιάζει: «Από το 2006, η βασική εστίαση της δραστηριότητάς μας στον Όμιλο Aquila είναι να συμβάλουμε στην απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την «πράσινη εκβιομηχάνιση» ανοίγει επενδυτικές ευκαιρίες που όχι μόνο προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις, αλλά και θα αποκτήσουν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία λόγω των ταχέως αυξανόμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων. Η συνεργασία με την Commerzbank διευρύνει σημαντικά το δίκτυο πελατών μας, διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη νέων, ελκυστικών επενδυτικών προϊόντων που στοχεύουν σε μια καθαρή μηδενική οικονομία και ενισχύει τη θέση του Ομίλου Aquila στην αγορά. Μαζί με την Commerzbank, σχεδιάζουμε να ενισχύσουμε σημαντικά τον εξέχοντα ρόλο της Aquila Capital Investmentgesellschaft ως επενδυτή βιώσιμων πραγματικών περιουσιακών στοιχείων και να τον επεκτείνουμε διεθνώς».

Ο Thomas Schaufler, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Commerzbank, υπεύθυνος για τους ιδιώτες και τους μικρούς επιχειρηματικούς πελάτες, αναφέρει: «Ως η τράπεζα της Γερμανίας, φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε ενεργά τον βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας και να κατευθύνουμε τις χρηματοοικονομικές ροές σε πράσινα έργα. Η στρατηγική συνεργασία με τον όμιλο Aquila και η πλειοψηφική συμμετοχή στην Aquila Capital Investmentgesellschaft αποτελούν επιταχυντή ανάπτυξης για τη δέσμευσή μας σε βιώσιμες επενδύσεις. Η Aquila Capital Investmentgesellschaft συμπληρώνει άριστα την εμπειρία μας. Με τη συναλλαγή αυτή, αυξάνουμε σημαντικά τη γκάμα των προϊόντων βιώσιμης διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για τους πελάτες μας και θα επεκτείνουμε τη θέση μας στην αγορά ακόμη πιο γρήγορα. Είμαστε πολύ καλά τοποθετημένοι με την Yellowfin, την Commerz Real, τη συμμετοχή μας στην Aquila Capital Investmentgesellschaft και τη διαχείριση περιουσιακών μας στοιχείων».