Σε διευκρινήσεις προχώρησαν οι διοικήσεις της ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία πώλησης της μονάδας φυσικού αερίου ΗΡΩΝ Ι, απαντώντας με ανακοινώσεις τους σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι ανακοινώσεις από ΔΕΗ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

«Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα περί συμφωνίας πώλησης της μονάδας φυσικού αερίου ΗΡΩΝ Ι, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι δεν έχει συναφθεί κάποια σχετική συμφωνία.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έχει αναδείξει εδώ και χρόνια το πρόβλημα της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης κι έχει υποβάλει εγκαίρως προτάσεις επίλυσης στις αρμόδιες αρχές, με γνώμονα τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Κρήτης με ανταγωνιστικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία συμμετέχει και αυτή την περίοδο στην προσπάθεια για εξεύρεση των βέλτιστων λύσεων επίλυσης του προβλήματος».

«Η ΔΕΗ Α.Ε. (“ΔΕΗ”), σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με δημοσιεύματα περί συμφωνίας της με άλλη εταιρεία ενέργειας για αγορά εξοπλισμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που θα μεταφέρει στην Κρήτη, για την κάλυψη επειγουσών ενεργειακών αναγκών, ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα ότι δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε σχετική συμφωνία.

Η ΔΕΗ με την ιδιότητα της ως παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη και λόγω του ιδιαίτερου ρυθμιστικού καθεστώτος που ισχύει μέχρι την πλήρη διασύνδεση της νήσου με το ηπειρωτικό σύστημα, διαχρονικά συνεργάζεται με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων και τους αρμόδιους διαχειριστές δικτύου, οι οποίοι και έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ηλεκτροδότησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε λύση επιλεγεί για την κάλυψη των αναγκών ισχύος ως προσδιορίζονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, θα λαμβάνει υπόψη την διασφάλιση της αξίας της επιχείρησης και των μετόχων».