Ξεπεράστηκε ο πήχης των πέντε εκατομμυρίων μετοχών, που είχε θέσει, αρχικά, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς το ενδιαφέρον των ξένων θεσμικών επενδυτών για την ιδιωτική τοποθέτηση που πραγματοποίησε η εταιρεία, ήταν μεγαλύτερο. Έτσι, τελικά διατέθηκαν έξι εκατομμύρια μετοχές, που αντιστοιχούν στο 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με μέση τιμή 13,20 ευρώ, δηλαδή με έκπτωση (discount) 5,70%.

Στην ιδιωτική τοποθέτηση συμμετείχαν 10 μεγάλοι επενδυτές από Ευρώπη και ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των ξένων θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης κατά 30%. Πλέον διαμορφώνεται σε επίπεδα που ξεπερνούν το 25%. Στη χθεσινή διαδικασία συμμετείχαν και υφιστάμενοι θεσμικοί επενδυτές στο μετοχολόγιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, οι οποίοι είχαν αγοράσει μετοχές σε χαμηλότερες τιμές. Με τις χθεσινές αγορές τους, μέσω του placement, σε υψηλότερα επίπεδα δείχνουν πως στηρίζουν τον επενδυτικό σχεδιασμό της διοίκησης και τις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν προσεγγίζουν τα 80 εκατ. ευρώ.

Επιτυχία η τιμή στην οποία έγινε το placement στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η τιμή στην οποία έγινε το placement στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Το placement έγινε στα 13,20, δηλαδή σε τιμή υψηλότερη της μέσης τιμής των τελευταίων 12 μηνών, που ήταν 12,90. Επίσης, η τιμή των 13,20 είναι επί της ουσίας η μέση τιμή στην οποία βρισκόταν η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόσο κατά το τελευταίο εξάμηνο (περίπου 13,30), όσο και κατά το τελευταίο τρίμηνο (περίπου 13,40). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 10 ημέρες πριν το placement, στις 8 Ιανουαρίου η μετοχή είχε κλείσει στα 12,88 ευρώ. Οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή

Όπως είχε ανακοινώσει χθες το απόγευμα η διοίκηση του ομίλου, «ο σχεδιασμός που επελέγη για τη διάθεση των μετοχών διασφαλίζει πλήρως τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας, οι οποίοι δεν θα υποστούν αραίωση (dilution). Κι αυτό καθώς η διάθεση των μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές θα συνδυαστεί με ισόποση έκδοση νέων μετοχών και ακύρωση ισάριθμων ιδίων μετοχών της εταιρείας, έτσι ώστε να μη μεταβληθεί τελικά ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας που έχουν εκδοθεί»..

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προωθεί αυτήν την περίοδο επενδυτικό πλάνο άνω των 10 δισ. ευρώ, που θα δημιουργήσει 20.000 νέες θέσεις εργασίας, όπως έχει υποστηρίξει η διοίκηση. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ο επικεφαλής του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, είχε τονίσει πως εντός πενταετίας η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) θα προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου στους τομείς των παραχωρήσεων και της θερμικής ενέργειας προσεγγίζει τα 4,5 δισ. ευρώ μαζί με τα κεφάλαια που προέρχονται από τους συνεργάτες. Αν συμπεριληφθεί και η Αττική Οδός, τότε το ποσό αυξάνεται κοντά στα επτά δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία έχει σε λειτουργία, προς κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος περί τα 2,5 GW. To ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΤΕΡΝΑ (μαζί με τις προς υπογραφή συμβάσεις) προσεγγίζει τα 5,5 δισ. ευρώ και αφορά κατά 30% δημόσια έργα και κατά 70% ιδιωτικά έργα ή παραγωγικές επενδύσεις του ομίλου.