Η κινεζική Sinopec Corp δήλωσε την Τετάρτη ότι η κινεζική κυβέρνηση πιστοποίησε πρόσφατα 133 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποδεδειγμένων γεωλογικών αποθεμάτων φυσικού αερίου στην επιχείρησή της, στη νοτιοδυτική λεκάνη Sichuan.

Το νέο απόθεμα, το οποίο πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων, σηματοδοτεί τη γέννηση ενός ακόμη σημαντικού κοιτάσματος στεγανού φυσικού αερίου (tight gas), καθώς ο κρατικός γίγαντας πετρελαίου και φυσικού αερίου εντείνει τις γεωτρήσεις σε βαθιά και δύσκολα εξορυσσόμενα κοιτάσματα, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Η Sinopec έχει τρυπήσει 21 νέες ερευνητικές γεωτρήσεις στο κοίτασμα Hexingchang που εκτείνεται στις πόλεις Deyang και Mianyang της επαρχίας Sichuan, 4.500 μέτρα έως 5.500 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, δήλωσε η Sinopec. Κάθε ένα από αυτά τα πηγάδια έχει αποδώσει κατά μέσο όρο 155.000 κυβικά μέτρα ημερήσιας παραγωγής, πρόσθεσε.

Το στεγανό αέριο αναφέρεται στο φυσικό αέριο που βρίσκεται σε πετρώματα ταμιευτήρα με χαμηλή διαπερατότητα, τις περισσότερες φορές σε ψαμμίτη.

Οι κυρίαρχοι κρατικοί παραγωγοί ενέργειας έχουν εντείνει τα τελευταία χρόνια την ανάπτυξη των γεωλογικά δύσκολων ταμιευτήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν σχιστολιθικό αέριο, σχιστολιθικό πετρέλαιο και μεθάνιο από ανθρακικά κοιτάσματα.