Η χαλυβουργία Posco της Νότιας Κορέας άντλησε 500 εκατ. δολάρια σε τριετές πράσινο ομόλογο σε δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με το φύλλο όρων που εξέτασε το Reuters την Τετάρτη. Το ομόλογο τιμολογήθηκε στο Treasuries συν 110 μονάδες βάσης (bps), όπως προκύπτει από τα έγγραφα.

Η τελική τιμολόγηση για το ομόλογο καθορίστηκε 40 μονάδες βάσης πιο σφιχτά από την αρχική καθοδήγηση τιμής που δόθηκε στους επενδυτές νωρίτερα την Τρίτη.

Η ζήτηση από τους επενδυτές έφτασε τα 4 δισ. δολάρια και το 71% των αγοραστών του ομολόγου προήλθε από την Ασία και τον Ειρηνικό, το 19% από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή και το 10% από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με ξεχωριστό μήνυμα των bookrunners (= κύριος ανάδοχος ή επικεφαλής συντονιστής όταν μια επενδυτική τράπεζα εκδίδει νέες μετοχές, χρεόγραφα ή τίτλους) που εστάλη την Τετάρτη.

Η Posco δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Υπήρχαν περισσότεροι από 200 επενδυτές που έδωσαν εντολές στη συμφωνία και οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και αμοιβαίων κεφαλαίων αποτελούσαν την πλειοψηφία των αγοραστών, όπως προκύπτει από το μήνυμα του βιβλίου.

Ισχυρό ξεκίνημα για τις επιχειρήσεις της Ν. Κορέας

Οι επιχειρήσεις της Νότιας Κορέας έχουν κάνει ένα ισχυρό ξεκίνημα για το 2024, με το ομόλογο της Posco να είναι μία από τις πολλές συναλλαγές χρέους που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα.

Η SK Battery America άντλησε 500 εκατ. δολάρια σε ένα τριετές πράσινο ομόλογο σε δολάρια την Τρίτη, όπως έδειξε το δελτίο όρων.

Η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της Νότιας Κορέας βάσει ενεργητικού Woori Bank πραγματοποιεί την Τετάρτη 3ετή και 5ετή ομόλογα βιωσιμότητας σε δολάρια, σύμφωνα με ξεχωριστό φύλλο όρων.

Η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία κινητών αξιών της Νότιας Κορέας με βάση το μετοχικό κεφάλαιο Mirae Asset Securities έχει προσλάβει επενδυτικές τράπεζες για να εργαστούν σε ένα πιθανό 3ετές και 5ετές ομόλογο δολαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση εντολής που έστειλαν οι bookrunners.

Οι εκπρόσωποι της SK Battery America, της Woori Bank και της Mirae Asset δεν ήταν δυνατόν να επικοινωνήσουν άμεσα για σχόλια.