Η ΑΒΑΞ προχώρησε σε έκδοση και δωρεάν διάθεση μετοχών σε στελέχη της. Η κίνηση αυτή αποτελεί μορφή επιβράβευσης και παρέχει μακροπρόθεσμα κίνητρα.

Ειδικότερα, επιδιώκοντας να επιβραβεύσει ικανότητες, αποτελεσματικότητα, ήθος και συνέπεια, σε μια περίοδο υψηλής ζήτησης για έμπειρα στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου, η διοίκηση της ΑΒΑΞ προχωρεί στη δωρεάν διανομή συνολικά 4.000.000 μετοχών σε 52 στελέχη, μέλη του προσωπικού και συνεργαζόμενα πρόσωπα, με σκοπό την παροχή μακροπρόθεσμων κινήτρων συνεργασίας, αποδοτικότητας και εργασιακής ασφάλειας, προς επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 24 Ιουνίου του 2021, σε χρόνο δηλαδή που η μετοχή βρισκόταν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, τώρα τα στελέχη της εταιρείας καρπώνονται τα οφέλη των προσπαθειών και της συνέπειάς τους.

Στα πέντε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, οι οποίοι αποτελούν τους βασικούς μετόχους της, κατανεμήθηκε λιγότερο από το 30% της έκδοσης. Ο κύριος όγκος των νέων μετοχών κατανεμήθηκε στα στελέχη του ομίλου βάσει θέσης στο οργανόγραμμα, καθώς και σε μικρό αριθμό στελεχών θυγατρικών και συνεργατών.

Με δεδομένο ότι έγκυροι χρηματιστηριακοί αναλυτές αποτιμούν την ΑΒΑΞ σε επίπεδα τιμών γύρω στα 3,0 ευρώ ανά μετοχή, οι δικαιούχοι του προγράμματος διάθεσης των νέων μετοχών έχουν σοβαρό κίνητρο να τις διακρατήσουν μακροπρόθεσμα, καθώς αναμένεται σημαντική ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου ΑΒΑΞ από φέτος και για αρκετά χρόνια. Ο όμιλος ΑΒΑΞ διαθέτει υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της τάξης των 3,2 δισ., με έργα κυρίως υποδομής και ενεργειακά, τα οποία έχουν ανώτερα χαρακτηριστικά κερδοφορίας, καθώς επίσης ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων παραχώρησης, ΣΔΙΤ και ακινήτων.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.