Η Public Group με τροποποιήσεις στο καταστατικό της, έκανε γνωστή τη στρατηγική της να τοποθετηθεί στην αγορά ενέργειας με υπηρεσίες πώλησης, αγοράς, παραγωγής και εν γένει εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Η κίνηση, που δρομολογείται σε συνέχεια της εξαγοράς της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ, επιβεβαιώνει τις τάσεις μετασχηματισμού της αγοράς στο πλαίσιο της αξιοποίησης των επενδυτικών ευκαιριών που αναδύει η ενεργειακή μετάβαση.

Σημειώνεται ότι η Public Group, που ανακοίνωσε ότι ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ πωλήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο το 2023 αυξάνοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική της κερδοφορία, προχώρησε και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,783 εκατ. ευρώ ξεπερνώντας πλέον τα 40,5 εκατ. ευρώ.

Public: Σκοπός η κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο καταστατικό που δημοσίευσε στο ΓΕΜΗ σχεδιάζει επίσης να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με την ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Στο σκοπό της εταιρείας εντάσσεται επίσης η κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), η σύναψη συμβάσεων προμήθειας με έναν ή περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου καθώς και η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης με διαχειριστές του δικτύου διανομής.

Η εταιρεία εισέρχεται επίσης μεταξύ άλλων στην παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού και την προώθηση συνδέσεων φυσικού αερίου κ.α..