Με βάση ανάλυση της  Edison που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιανουαρίου, σε δρόμο ανάπτυξης βρίσκεται η ΑΒΑΞ,  ο όμιλος των κατασκευών με δραστηριότητες στον τομέα ενέργειας και ΑΠΕ. Με βάση την ανάλυση η ΑΒΑΞ, παρουσιάζει περιθώριο ανόδου 87% της μετοχής της, μέχρι την τιμή-στόχο 3,20 ευρώ , ενώ τονίζεται πως η πορεία ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο-ρεκόρ, το οποίο βρίσκεται στα 3,2 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να υποστηρίζει πως έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα εργοτάξια στα έργα που έχει αναλάβει.

Η Edison ανεβάζει τον πήχη σε σχέση με την Optima Bank, η οποία είχε θέσει τιμή-στόχο τα 2,79 ευρώ για τη μετοχή της ΑΒΑΞ σε πρόσφατη ανάλυσή της.

Επισημαίνεται ότι η μετοχή της ΑΒΑΞ το 2023, με άνοδο 144,7%, ήταν στην πρώτη δεκάδα αποδόσεων μεταξύ όλων των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και βρέθηκε μάλιστα στη δεύτερη θέση ανόδου μεταξύ των εταιρειών που διένειμαν μέρισμα.

Προεξοφλώντας τις μελλοντικές ταμειακές ροές του Ομίλου, οι αναλυτές της Edison υπολογίζουν την παρούσα επιχειρηματική αξία του κλάδου της κατασκευής και των υπόλοιπων θυγατρικών στα 340 εκατομμύρια και των συμμετοχών σε παραχωρήσεις στα 433 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αναλυτές της Edison δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου για το 2024, με τον κύκλο εργασιών να ανεβαίνει 112% στα 851 εκατομμύρια και το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 76% στα 90 εκατομμύρια, καθώς περνάνε σε φάση υλοποίησης όλα τα μεγάλα έργα που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος το τελευταίο διάστημα, ωθώντας σε επίπεδα-ρεκόρ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο. Τα καθαρά κέρδη προβλέπεται να υπερβούν τα 40 εκατομμύρια ευρώ το 2024.

Για το 2024 το P/E στα τρέχοντα επίπεδα τιμής της μετοχής υπολογίζεται σε 5,3 και είναι 60% φτηνότερο από συγκρίσιμες εταιρείες, προσφέροντας και ανώτερη μερισματική απόδοση.