Το ποσοστό συμμετοχής της Goldman Sachs στη ΔΕΗ διαμορφώθηκε στο 5,15% από 5,18%, όπως ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Η Goldman Sachs κατέχει πλέον 19.677.541 δικαιώματα ψήφου στην ΔΕΗ.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (“ΔΕΗ”) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3556/2007 και τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία Goldman Sachs Group, Inc., στις 2.1.2024 η Goldman Sachs Group, Inc. κατείχε έμμεσα, μέσω ελεγχόμενων νομικών οντοτήτων (controlled entities):

α) 19.119.502 δικαιώματα ψήφου (ή 5,01%) που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με το αρ.10 του ν. 3556/2007, από 18.568.969 (ή 4,86%) στις 19.12.2023

β) 553.144 δικαιώματα ψήφου (ή 0,14%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.α) του ν. 3556/2007, από 1.207.480 (ή 0,32%) στις 19.12.2023 και

(γ) 4.895 δικαιώματα ψήφου (ή 0,001281%) που ενσωματώνονται σε χρηματοπιστωτικά μέσα (Swaps) με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση σύμφωνα με το αρ.11 παρ. 1.β) του ν. 3556/2007, από 4.904 (ή 0,001%) στις 19.12.2023.

Ως εκ τούτου, η συνολική θέση προς γνωστοποίηση της Goldman Sachs Group, Inc. στα δικαιώματα ψήφου της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι, το άθροισμα των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές, των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα (Securities Lending) και των δικαιωμάτων ψήφου που προέρχονται από χρηματοπιστωτικά μέσα με αντίστοιχη οικονομική επίπτωση (Swaps), διαμορφώθηκε στις 2.1.2024 σε 19.677.541 (ή 5,15%) από 19.781.353 (ή 5,18%) στις 19.12.2023.