Η πιο βιώσιμη εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως, ανακηρύχθηκε η EDP, στην οποία ανήκει η EDPR, σύμφωνα με το δείκτη S&P Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) World.

Με βαθμολογία 88/100, η EDP πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία στον κλάδο. Μεταξύ συνολικά 3.500 επιλέξιμων εταιρειών, η EDP αξιολογήθηκε μαζί με άλλες οκτώ εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και αναδείχθηκε ως η καλύτερη. Η EDP έχει συμπεριληφθεί στον παγκόσμιο δείκτη Dow Jones Sustainability World Index, ο οποίος περιλαμβάνει 321 εταιρείες από διάφορους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων 15 εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Η αναγνώριση σε αυτόν τον παγκόσμιο δείκτη ενισχύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης S&P Global ESG Score που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν το αναμενόμενο λόγω της παγκόσμιας ηγετικής θέσης της EDP στις καλές πρακτικές ESG. Εκτός αυτού, οι επιδόσεις της EDP της έχουν επίσης εξασφαλίσει μια θέση στον DJSI Europe. Στον εν λόγω δείκτη, η εταιρεία είναι η πιο βιώσιμη μεταξύ έξι εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας σε μια ομάδα εννέα εταιρειών κοινής ωφέλειας. Επιπλέον, η EDP συγκαταλέγεται μεταξύ 150 εταιρειών που επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό δείκτη.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση 26 κριτηρίων που χάρισαν στην EDP την ηγετική θέση στον παγκόσμιο δείκτη DJSI, η εταιρεία έλαβε τη μέγιστη βαθμολογία (“Best in Class”) σε τέσσερα από αυτά: στρατηγική για το κλίμα, διαχείριση της καινοτομίας, ευκαιρίες της αγοράς και επιχειρηματική ηθική.