Το υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι επαναπροκηρύσσει δύο προσκλήσεις για έργα σχετικά με μπαταρίες και φωτοβολταϊκά πάνελ, συνολικής αξίας άνω των 278 εκατ. ευρώ (299 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ).

Οι προσκλήσεις που υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά κονδύλια στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, είναι ανοικτές από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 21 Μαρτίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Renewables now.

Η πρώτη πρόσκληση στοχεύει στη δημιουργία μιας ελάχιστης δυναμικότητας αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες 240 MW/480 MWh έως τις 30 Ιουνίου 2026, με προϋπολογισμό περίπου 79,6 εκατ. ευρώ.

Η δεύτερη πρόσκληση είναι αφιερωμένη σε έργα που υποστηρίζουν επενδύσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των μπαταριών και των φωτοβολταϊκών στοιχείων και πλαισίων. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, 149,25 εκατ. ευρώ διατίθενται για νέες ικανότητες παραγωγής, συναρμολόγησης και ανακύκλωσης μπαταριών, ενώ 49,75 εκατ. ευρώ προορίζονται για νέες ικανότητες παραγωγής, συναρμολόγησης ή ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και πάνελ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου την περασμένη Πέμπτη, οι στόχοι είναι να υπάρχει ετήσια δυναμικότητα τουλάχιστον 2 GW για την παραγωγή ή/και συναρμολόγηση και ανακύκλωση μπαταριών και τουλάχιστον 200 MW ετήσιας δυναμικότητας για την παραγωγή ή/και συναρμολόγηση και ανακύκλωση κυψελών ή φωτοβολταϊκών έως τις 30 Ιουνίου 2026.