Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έδωσε το πράσινο φως για νέα χρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. ευρώ για τη στήριξη της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την ενίσχυση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση περισσότερης καθαρής ενέργειας, όπως γράφει το Renewables Now.

Τα κεφάλαια αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων ενεργειακής μετάβασης ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα στηρίξει έργα στο πλαίσιο της καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών και 526 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εταιρικής καινοτομίας και των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Το τμήμα που επικεντρώνεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα προωθήσει την αιολική ενέργεια στα Βαλκάνια- θα βοηθήσει επιχειρήσεις, σχολεία και νοσοκομεία στη Λατινική Αμερική και την Αφρική να υιοθετήσουν την ηλιακή ενέργεια- και να υποστηρίξει την καινοτομία στον τομέα της καθαρής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξήγησε στην ανακοίνωση η πρόεδρος της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνο.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν σε μια μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση παραγωγής πράσινου υδρογόνου με στόχο τη στήριξη της απεξάρτησης από τον άνθρακα της ενεργοβόρας βιομηχανίας στην Πορτογαλία. Το έργο περιγράφεται ως μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές δεσμεύσεις της ΕΤΕπ στον τομέα.

Μεταξύ των εγκεκριμένων έργων περιλαμβάνονται ένα νέο αιολικό πάρκο 132 MW που θα κατασκευαστεί στο Posusje στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, καθώς και δυναμικότητα παραγωγής ηλιακής ενέργειας σε ολόκληρη τη Βραζιλία με στόχο την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των τιμών της ενέργειας.

Η Ισπανία, με τη σειρά της, θα χρησιμοποιήσει τη χρηματοδότηση για επενδύσεις σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη χρήση της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας. Κεφάλαια θα διατεθούν επίσης για την ψηφιοποίηση του ενεργειακού δικτύου και την ενίσχυση του δικτύου διανομής μέσω αναβαθμίσεων των υποδομών.

Επιπλέον, το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ συμφώνησε την υποστήριξη νέων επενδύσεων σε αιολικά και φωτοβολταϊκά σε όλη τη Νότια Αφρική και τη χρηματοδότηση για να καταστεί δυνατή η αυξημένη χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη γεωργία, την άρδευση και την επεξεργασία νερού, καθώς και για την ηλεκτροδότηση σχολείων, κέντρων υγείας και νοσοκομείων, σε όλη τη Δυτική Αφρική, και τα δύο με Αφρικανούς χρηματοοικονομικούς εταίρους, αναφέρεται περαιτέρω στην ανακοίνωση.