Εκπρόσωποι έξι αιολικών λιμένων στην Ευρώπη υπέγραψαν δήλωση για τη συνένωση των δυνάμεών τους με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Σύμφωνα με κοινή δήλωση, τα λιμάνια στερούνται χωρητικότητας.

Τα έξι λιμάνια που προχώρησαν στη μοναδική αυτή συνεργασία:

  1. Port Oostende στο Βέλγιο,
  2. Groningen Seaports/Eemshaven στις Κάτω Χώρες,
  3. Niedersachsen Ports/Cuxhaven στη Γερμανία,
  4. Nantes-Saint Nazaire Port στη Γαλλία,
  5. Humber στο Ηνωμένο Βασίλειο,
  6. Port Esbjerg στη Δανία.

Σύμφωνα με τους έξι εμπλεκόμενους διευθύνοντες συμβούλους, θέλουν επίσης να στείλουν ένα μήνυμα στην αγορά ότι τα λιμάνια είναι πρόθυμα να κάνουν τα πάντα για να επιταχύνουν την πράσινη μετάβαση με την υπεράκτια αιολική ενέργεια.

«Εμείς, οι κορυφαίοι υπεράκτιοι λιμένες της Ευρώπης, θα έχουμε καθοριστική σημασία για την επίτευξη αυτής της μαζικής επέκτασης της ευρωπαϊκής υπεράκτιας αιολικής δυναμικότητας. Είμαστε πλήρως δεσμευμένοι και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το δικό μας μέρος της δουλειάς. Ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των λιμένων, επιχειρησιακά και πρακτικά, μπορούμε να θέσουμε τις βάσεις που θα οδηγήσουν σε μελλοντικές επεκτάσεις και επαρκή δυναμικότητα», αναφέρεται στη δήλωση.

Τον Μάιο, η Διακήρυξη του Esbjerg αύξησε τον στόχο για την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ευρώπη. Η Γερμανία, η Δανία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες έθεσαν συνδυασμένο στόχο να παραδώσουν τουλάχιστον 65 GW υπεράκτιας αιολικής ενέργειας έως το 2030.

Σύμφωνα με το 4C Offshore, το σχέδιο προβλέπει ότι οι εκπρόσωποι των έξι λιμένων θα συναντώνται δύο φορές το χρόνο.

Τα λιμάνια μπορούν, για παράδειγμα, να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης χώρου. Εάν ένα λιμάνι έχει χώρο μόνο για το μισό έργο, ένα άλλο λιμάνι μπορεί να έχει χώρο για το άλλο μισό. Τα λιμάνια θα προσπαθήσουν επίσης να διασφαλίσουν τις βέλτιστες διαδικασίες και, για παράδειγμα, να ανταλλάξουν ψηφιακές εμπειρίες. Το λιμάνι Esbjerg μόλις ανέπτυξε ένα ψηφιακό εργαλείο για να βοηθήσει στον τριπλασιασμό της χωρητικότητας της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στο μέλλον, χωρίς να χρειαστεί να επεκταθεί.

Δηλώσεις για τη συμμαχία των έξι λιμένων

«Σήμερα, οι έξι από εμάς, υπογράψαμε μια δήλωση που δηλώνει ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε τους φιλόδοξους στόχους της Ευρώπης. Τον Μάιο, οι πολιτικοί έθεσαν το πλαίσιο με την αρχική δήλωση και σήμερα αρχίσαμε να κάνουμε πράξη την πρόκληση που έδωσαν σε όλους μας, αυξάνοντας στα ύψη τους στόχους για την υπεράκτια αιολική ενέργεια», λέει ο Dennis Jul Pedersen, διευθύνων σύμβουλος του Port Esbjerg.

«Η σημασία των λιμένων στην Ευρώπη δεν θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο σε τόνους, αλλά θα πρέπει επίσης να αξιολογείται από την άποψη της συμβολής τους στην ανάπτυξη και τον εφοδιασμό με ενέργεια, ιδίως με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βλέπω αυτά τα έξι σημαντικά λιμάνια αιολικής ενέργειας να ενώνουν τις προσπάθειές τους και να πρωτοστατούν στην επίτευξη των υπεράκτιων στόχων της ΕΕ. Μέσω της συνεργασίας θα είναι ευκολότερο να αντιμετωπίσουμε τους διαπιστωμένους αντίθετους ανέμους» δήλωσε η Isabelle Ryckbost, Γενική Γραμματέας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θαλάσσιων Λιμένων (ESPO).

«Ενώνουμε τώρα τις δυνάμεις μας για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τη βελτιστοποίηση των λιμένων στην υπεράκτια βιομηχανία. Συλλογικά, μπορούμε να θεωρηθούμε σοβαροί εταίροι για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων», δήλωσε ο Erik Bertholet, Business Manager, Logistics and Offshore Wind του Groningen Seaport/Eemshaven.

«Είμαστε νέοι στον κλάδο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και είμαστε πολύ υπερήφανοι που πρόσφατα ολοκληρώσαμε το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στη Γαλλία. Έτσι, ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία των άλλων λιμένων και να συνεισφέρουμε γνώσεις με βάση την εστίασή μας στα πλωτά υπεράκτια αιολικά πάρκα. Ελπίζουμε επίσης ότι η σύμπραξη θα συμβάλει στην εξεύρεση λύσεων για τα προβλήματα συμφόρησης που όλοι αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Olivier Tretout, Διευθύνων Σύμβουλος του λιμένα Nantes Saint-Nazaire.