Η μείωση των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων της Σαουδικής Αραβίας, οδήγησαν σε συρρίκνωση κατά 3,7% σε ετήσια βάση του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας το τέταρτο τρίμηνο. Η πτώση αυτή είναι μικρότερη από την πτώση 4,4% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο.

Όπως σημειώνει το CNBC, η πτώση αποδίδεται στη μείωση κατά 16,4% των πετρελαϊκών δραστηριοτήτων, ενώ οι μη πετρελαϊκές δραστηριότητες και οι κυβερνητικές δραστηριότητες επεκτάθηκαν κατά 4,3% και 3,1%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση.

Για το σύνολο του έτους, η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας συρρικνώθηκε κατά 0,9%, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περασμένου έτους, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού στον κόσμο εφάρμοζε περικοπές στην παραγωγή σε μια προσπάθεια να ωθήσει τις τιμές προς τα πάνω. Η Σαουδική Αραβία επωμίστηκε επίσης το μεγαλύτερο μέρος των πρόσθετων εθελοντικών περικοπών στην παραγωγή αργού που συμφωνήθηκαν από ορισμένα μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και τους συμμάχους του.

Η οικονομία του βασιλείου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον πετρελαϊκό του τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 42% του ΑΕΠ του.